Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Covid-19 och cancer

15 april, 2020

Överlag har cancerpatienter ej större risk att insjukna i covid-19. Vissa patientgrupper har dock en ökad risk att bli svårt sjuka i infektionen.

Det gäller framförallt patienter med påverkan på lungorna av cancersjukdomen (till exempel lungcancer) eller behandlingen (till exempel efter strålbehandling av lungorna) eller nedsatt immunförsvar på grund av antingen grundsjukdomen eller behandlingen. Patienter med nedsatt allmäntillstånd har större risk att bli svårt sjuka.

Cancerbehandling kan ej ges om patienten insjuknar i covid-19. För att undvika smittorisk har många polikliniska besök styrts om till telefonbesök. En del inskränkningar görs också vid val av behandlingsmetod. Om man har två val som ligger nära varandra så väljer man den som innebär minst risk för påverkan på immunsystemet, och man skjuter på behandlingar som kan vänta några månader. Vissa behandlingar förenklas (till exempel tabletter istället för infusioner) och G-CSF ges mer frikostigt för att undvika brist på vita blodkroppar.

Antalet besök på strålbehandlingsavdelningen har minskats genom att ge högre doser under kortare tid. Screening minskas, till exempel mammografi.

Läs mer:

Regionala cancercentrum i Samverkan


Gå tillbaka