Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Covid-19 och läkemedel
Covid-19 och läkemedel

Covid-19 och läkemedel

Annons:

Läkemedelsverket (LMV) har publicerat ett antal nyheter angående den pågående epidemin med covid-19.

– Dokumentationen om tillförlitligheten hos självtester för infektionen av covid-19 är otillräcklig. Än så länge finns ingen självtest på marknaden som är godkända av LMV.

– Just nu pågår internationella studier för att utvärdera effekten av klorokin och hydroxiklorokin vid covid-19. Än så länge föreligger inga tydliga resultat avseende klinisk effekt och säkerhet. Behandling av covid-19 med dessa läkemedel bör därför endast ske inom ramen för kliniska studier.

– Begränsning av förskrivning av hydroxiklorokin och klorokin. Malaria och vissa autoimmuna sjukdomar utgör indikation för förskrivning av dessa preparat. Då man noterat en ökad förskrivning på icke-godkända indikationer har LMV beslutat att begränsa förskrivningsrätten till specialister i reumatologi, hud- och könssjukdomar, barn- och ungdomsmedicin samt för klorokin även infektionsspecialister. Gäller till och med 31 oktober 2020.

– Begränsning av mängd läkemedel som får lämnas ut då man noterat en tendens till ”hamstring” av läkemedel. Mängden läkemedel som får lämnas ut vid ett tillfälle får motsvara det beräknade behovet för upp till 90 dagar samt två tredjedelar av läkemedelsuttaget ska ha förbrukats innan ett ytterligare uttag får lämnas ut. Man har dessutom uppmanat veterinärer som i undantagsfall får förskriva humanläkemedel att vara restriktiva i sin förskrivning.

– Det finns i dagsläget inte bevis för att behandling med ACE-hämmare eller angiotensin receptor-blockerare skulle utgöra en risk i samband med covid-19. Man uppmanar patienter att fortsätta ta sin medicin.

– Paracetamol, ibuprofen och andra NSAID-läkemedel kan användas i symtomlindrande syfte vid infektion av covid-19. Det finns ingen vetenskaplig dokumentation för varken gynnsam eller skadlig effekt på sjukdomsförloppet och därigenom ingen anledning att ändra på indikationerna för dessa läkemedel.

– LMV har beviljat beredskapslicens för antivirala medlet Remdesivir vilket innebär att det får lämnas ut mot recept.

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: