Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

67% av vårdcentralerna förväntar sig mycket patienter i höst

30 juni, 2020

PraktiskMedicin.se (PM) har genomfört en undersökning där man tillfrågat sina medlemmar kring hur patientflödet ser ut nu i juni och hur de tror hösten ser ut avseende patientbesök och om de har kapacitet att klara av vårdbehovet.

Under 24 och 25 juni svarade närmare 200 personer från vården varav 91 från vårdcentraler. Det är tydligt att patienterna börjar komma tillbaka till vårdcentralerna efter vårens nedgång i besökare.

– Vi ser nu i juni att patienterna är tillbaka på våra mottagningar. Vi är fullbokade två veckor framåt och vi ser att sommaren och hösten kommer att bli krävande för all vårdpersonal när det vårdberg som skapats av covidpandemin ska betas av, säger Alex Sajjad, verksamhetschef på Ekeby & Aros Hälsocenter i Uppsala.

Eftersom många patienter har skjutit upp sina besök under våren så är det många som förväntar sig ett ökat tillflöde av patienter under hösten. 41% tror att det blir mer än normalt och 26% tror att det blir mycket mer än normalt. Höstens influensavaccinering, där man i andra länder rekommenderat ökad vaccinering för att minska dubbelsmitta med covid-19, samt om eventuella vaccinationer mot covid-19 kan komma igång kommer troligen att läggas ovanpå befintliga besök.

Undersökningen visar att förutom att man förväntar sig betydligt fler patientbesök i höst så uppger 21% att de inte har kapacitet att hantera arbetsbelastningen som väntar. 36% är osäkra/vet ej om de kommer att klara arbetsbelastningen.


Gå tillbaka

Vad kan du om diabeteskirurgi?

6 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer