Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Neurologerna som fick nog – startar digital migränklinik

24 augusti, 2020

Patienter med kronisk migrän är en patientgrupp som har svårt att få hjälp på specialistkliniker. Flera erfarna neurologer som arbetat med fokus på migrän fick nog och tar nu hand om patienterna på en nystartad digital migränklinik, Migrannhjalpen.se, för att effektivisera migränvården.

– Jag har 2 års väntetid för mina migränpatienter och ett tak i mitt avtal med landstinget som gör att det är omöjligt att arbeta bort kön. Vi har en patientgrupp med kroniska migränpatienter som uppskattas till 200 000 i Sverige och endast 5-10 % av dessa får adekvat utredning och behandling eftersom det är sådan brist på neurologer med intresse för huvudvärksproblematik, säger Johan Nyberg, neurolog och grundare av Migränhjälpen.

Den effektiva behandling som numer finns för dessa patienter får bara ordineras av neurologer vilket innebär att bara ett fåtal kan ta del av den forskning och utveckling på läkemedelsområdet som finns tillgänglig eftersom patienterna inte får träffa en neurolog. Omhändertagandet av migränpatienter utgår till stor del från anamnes, huvudvärksdagböcker och genomgång av tidigare effekt på olika behandlingar. Detta innebär att det passar bra för digitala möten där en dator och algoritm kan hjälpa till med första triagering.

När nya digitala kliniker började öppnas sågs möjligheten att effektivisera vården för denna patientgrupp. Johan Nyberg satt sommaren 2019 och byggde en algoritm för att kunna få en effektivare anamnes och beslutsunderlag. Tillsammans med entreprenörer och vänner som investerade i idén byggdes världens första digitala migränklinik som nu lanserades i augusti 2020. Fler erfarna neurologer, bland andra migränexperten Ulf Frejvall, valde att hoppa på eftersom de tröttnat på att se migränpatienterna lida. Alla migränpatienter oavsett bostadsort i Sverige kan tas emot och det är en patientavgift på 200 kr eller frikort som gäller. Patienterna laddar ned Migränhjälpens app och kan genomföra besöket via algoritm, chatt med neurolog och sedan fortsätta med att fylla i huvudvärksdagbok. Patienterna ordineras därefter adekvat behandling och följs kontinuerligt över lång tid.

– Vi har fått förfrågningar från politiker som vill se en förbättrad migränvård eftersom kostnaden för samhället är enorm med uppskattningsvis 9 500 heltidsår i sjukskrivningar per år. Nu har vi möjligheten att effektivisera omhändertagandet av denna patientgrupp och vi söker fler duktiga medarbetare, både huvudvärkssjuksköterskor och neurologer, säger Johan Nyberg.


Gå tillbaka