Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Internationella klimakteriedagen 18 oktober
Internationella klimakteriedagen 18 oktober

Internationella klimakteriedagen 18 oktober

Annons:

Menopausal hormonbehandling, MHT, är den mest effektiva och bäst dokumenterade behandlingen vid vasomotorsymtom som svettningar och vallningar och vid andra östrogenbristrelaterade besvär. Det är viktigt att behandlingen individualiseras, och här bör man ta hänsyn till kvinnans ålder, hennes övriga livsstilsfaktorer och hälsorisker samt även kvinnans preferenser vad gäller behandlingen.

Menopausen är den tidpunkt vid vilken kvinnans östrogenproduktion sjunkit så mycket att menstruationen upphör. Medelåldern för sista menstruation för kvinnor i Norden är 51,5 år, men intervallet för normalålder för menopaus är så brett som 40–60-årsåldern. De första tecknen på sjunkande östrogennivåer börjar redan fem till tio år innan menstruationen upphör. Under förklimakteriet, perimenopausen, sjunker såväl progesteron som östrogen på grund av utglesade och suboptimala ägglossningar. Symtom på de sjunkande hormonnivåerna kan börja i 40-årsåldern, och ofta tar det ett bra tag innan kvinnan och hennes läkare förstår att det är just perimenopaus som orsakar olika besvär och symtom.

Värmevallningar, nattliga svettningar och torrare slemhinna i underlivet är välkända klimakteriesymptom för såväl patienter som vårdpersonal. Men andra fysiska och psykologiska symtom är inte lika välkända, och det kan leda till att det dröjer länge innan kvinnan söker för besvären. Det är vanligt att den första vårdkontakten för olika symtptom under perimenopausen blir med vårdcentralen, och att man initialt leds in på fel spår i diagnostik och behandling. Perimenopausen visar sig hos många kvinnor som oro eller ångest, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och sömn- och minnesstörning, vilket kan leda in tankarna på depression eller utmattningssyndrom. Återkommande huvudvärk, yrsel, ledvärk och muskelömhet och håravfall är också vanliga perimenopausala symtom som lätt kan missuppfattas ha andra orsaker. Inte bara slemhinnan i underlivet blir torrare, utan även muntorrhet och ögontorrhet upplevs av många kvinnor under denna period i livet.

Enligt riktlinjer från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) är det kvinnans subjektiva klimakteriesymptom och upplevelse av hur symptomen påverkar hennes livskvalitet som ska avgöra om hon ska erbjudas behandling med menopausal hormonbehandling (MHT). Blodprovsnivåer av FSH, östradiol eller progesteron är inte det som ska styra insättning eller dosval.  Det rekommenderas också att initiera behandlingen i perimenopaus eller i nära anslutning till menopaus, då risk-nytta-förhållandet då är klart mer fördelaktigt än vid insättande av behandling efter 60 års ålder eller vid 10 år efter menopaus.

Praktisk Medicins behandlingsöversikt om klimakteriebesvär  är nu uppdaterad med de senaste rekommendationerna för MHT inklusive transdermal östrogenbehandling, bioidentiskt progesteron samt med ny information kring indikationer och kontraindikationer.

Mer fördjupning:

SFOG-råd för menopausal hormonbehandling 2021 

Kartläggning: läkemedel vid klimakteriet varierar stort över landet – Socialstyrelsen

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: