Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Socialstyrelsen uppmärksammar psykisk ohälsa hos äldre
Socialstyrelsen uppmärksammar psykisk ohälsa hos äldre

Socialstyrelsen uppmärksammar psykisk ohälsa hos äldre

Annons:

Var tredje kvinna och var femte man över 77 år anger att de har besvär med ångest. Depressiva besvär är också vanligt hos äldre, och suicidtalen är högst bland män över 85 år.  Det visar en kartläggning gjord av Folkhälsomyndigheten.

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter satsar nu särskilt på att uppmärksamma psykisk ohälsa hos äldre, och att öka kunskap både hos de drabbade och deras anhöriga.   Från den 31 januari visas Socialstyrelsens informationsfilm på Väntrums-TV-kanalen via Add Health Media. Filmen informerar om hur man kan vara uppmärksam på psykiskt mående, och vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd.

Det är vanligt att psykisk ohälsa hos äldre inte uppmärksammas, utan snarare ses som en naturlig del av åldrandet. Vare sig den äldre själv, de närstående eller personal i vård och omsorg uppfattar att besvären har att göra med psykisk ohälsa, utan tolkar besvären som en följd av sviktande kroppslig hälsa. Det gör att ångest eller depression ofta inte uppmärksammas, vare sig av den äldre själv, de närstående eller personalen i vård och omsorg.

En genomlysning av psykiatrisk vård (Socialstyrelsen 2018) visade att äldre hade sämre tillgång till behandling än andra åldersgrupper. De flesta äldre med psykiatriska tillstånd kontaktade inte vården, och bara 10–20 procent av äldre med depression fick rätt behandling.  Vidare såg man att äldre personer sällan fick psykoterapi. I stället behandlade de oftast med enbart läkemedel. Eftersom äldre ofta redan använder många läkemedel ökar risken för allvarliga biverkningar.

Sedan hösten 2020 samverkar Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och 23 övriga myndigheter och aktörer inom uppdraget att främja psykiskt välbefinnande. Uppdraget innefattar att förebygga psykisk ohälsa och suicid och att erbjuda vård, stöd och behandling för dem som redan har utvecklat olika former av psykisk ohälsa. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tar också fram ett underlag för en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

På Praktisk Medicin är alla behandlingsöversikter i kapitlet Psykiska sjukdomar nyligen uppdaterade, och vi på redaktionen vill nu i januari särskilt tipsa er om översikten om Depression och ångest hos äldre i kapitlet Geriatriska sjukdomar!

 

Fördjupning:

Våga tala om psykisk ohälsa (socialstyrelsen.se)

Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre (socialstyrelsen.se)

Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention – Socialstyrelsen

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: