Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Träning sent på dagen positivt för god blodsockerkontroll
Träning sent på dagen positivt för god blodsockerkontroll

Träning sent på dagen positivt för god blodsockerkontroll

Annons:

En ny studie pekar på att måttlig till intensiv träning på eftermiddagen eller kvällen kan förbättra blodsockerkontrollen i större utsträckning än träning jämnt fördelad över dagen.

Det är sedan tidigare känt att brist på fysisk aktivitet och mycket stillasittande är bidragande till utbredd övervikt(1). Vidare har stillasittande kunnat associeras med sämre insulinkänslighet och utveckling av typ-2 diabetes(2). van der Velde et al.(3) ville studera hur avbrott i stillasittande och när på dagen fysisk aktivitet utfördes associerades med bland annat insulinresistens.

Studien gjordes på 775 deltagare från den så kallade Netherlands Epidemiology of Obesity (NEO)-studien (en större prospektiv cohort-studie som undersöker vad som leder till sjukdom relaterat till övervikt). Deltagarna var 42% män, hade en medelålder på 56 år och ett medel-BMI på 26.2 kg/m2. De kategoriserades i fyra grupper:

 • Mest aktiva på morgonen (kl 06:00-12:00)
 • Mest aktiva på eftermiddagen (kl 12:00-18:00)
 • Mest aktiva på kvällen (kl 18:00-00:00)
 • Delaktiga i måttlig till intensiv träning jämnt distribuerat över dagen

Daglig aktivitetsnivå mättes genom att deltagarna under fyra dygn bar monitorer som registrerade bland annat hjärtaktivitet medan de fortsatte med sin vanliga aktivitetsnivå. Man hamnade i en av de två första grupperna om man utförde majoriteten av sin dagliga fysiska aktivitet under det tidsblocket. Forskarna mätte p-glukos och s-insulin hos deltagarna i fasta och efter måltid.

Därefter analyserade de kopplingen mellan 1) stillasittande, 2) avbrott i stillasittande och 3) när på dygnet man aktiverade sig med 1) mängd leverfett (bedömt med MR) och 2) HOMA-IR (uppskattning av betacellsfunktion och insulinkänslighet baserat på p-glukos och p-insulin) med hjälp av linjär regressionsanalys. De justerade för demografiska och livsstilsfaktorer som etnicitet, utbildningsnivå, rökning, kroppsvikt och andel kroppsfett.

Resultat

Jämfört med deltagarna som hade en jämn fördelning av måttlig till intensiv fysisk aktivitet över dagen var insulinresistensen densamma hos de som var mest aktiva på morgonen men reducerad hos de som var mest aktiva på eftermiddagen eller kvällen med upp till 25%. Ingen association hittades mellan mängd leverfett och timing av fysisk aktivitet. Fasteinsulin var minskat hos deltagarna som var mest fysisk aktiva på eftermiddagen (-18%) eller kvällen (-27%).

Referenser

 1. World Health Organization. Regional Office for Europe. WHO European Regional Obesity Report 2022 [Internet]. 2022. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/353747.
 2. Brocklebank LA, Falconer CL, Page AS, Perry R, Cooper AR. Accelerometer-measured sedentary time and cardiometabolic biomarkers: A systematic review. Prev Med (Baltim). 2015 Jul;76:92–102.
 3. van der Velde JHPM, Boone SC, Winters-van Eekelen E, Hesselink MKC, Schrauwen-Hinderling VB, Schrauwen P, et al. Timing of physical activity in relation to liver fat content and insulin resistance. Diabetologia. 2022 Nov;länk

Läs även följande artikel på PM om hur sena måltider påverkar hälsan:

https://www.praktiskmedicin.se/2022/10/14/hur-sena-maltider-paverkar-risken-for-overvikt/

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: