Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Nu finns teledermatoskopi på alla vårdcentraler i Region Stockholm
Nu finns teledermatoskopi på alla vårdcentraler i Region Stockholm

Nu finns teledermatoskopi på alla vårdcentraler i Region Stockholm

Bildkälla: Getty Images
Annons:

Arbetet med att införa teledermatoskopi på Region Stockholms vårdcentraler har pågått i två års tid. Nu ska alla regionens vårdcentraler ha tillgång till det nya arbetssättet vid bedömning av hudförändringar. Syftet är att lättare upptäcka och tidigare behandla den ökande cancerformen malignt hudmelanom.

Arbetet med att införa det nya arbetssättet har pågått från slutet av maj 2021 till slutet av mars 2023. Nu ska det vara infört på alla cirka 220 vårdcentraler i region Stockholm. Initiativet till det breda införandet av teledermatoskopi kommer från hudläkare i samarbete med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och med Akademiskt Primärvårdscentrum. Det startade som ett pilotprojekt redan 2015.

Hur används teledermatoskopi?

Dermatoskop har använts som ett värdefullt verktyg inom dermatologin sedan ett antal decennier tillbaka. Med hjälp av dermatoskop syns strukturer som ligger strax nedom hudytan (ner till papillära dermis), tack vare att hudytans ljusreflektion minskar. För att göra en adekvat bedömning med hjälp av dermatoskopi krävs vana och kunskap. Teledermatoskopin har utvecklats som teknik i stor omfattning sedan bilder började kunna tas med mobiltelefoner.

Det koncept som nu införs i Stockholm och i flera delar av landet innebär att ett dermatoskop fästs på en dedikerad smartphone. Via en app tar läkaren eller omvårdnadspersonalen på vårdcentralen bilder på hudförändringen med mobilkameran, genom dermatoskopet. Bilderna skickas sedan till Karolinska Universitetssjukhuset för bedömning av två hudspecialister som är subspecialicerade i teledermatoskopi.

– Vi är alltid två som tittar på dem. Sedan skickar vi ett svar där vi beskriver vad vi ser, vad det är för diagnos, eventuell differentialdiagnos och ger en rekommendation om vad som ska göras, säger överläkare Jan Lapins till Janusinfo i början av projektet.

Frågeställningen kommer till hudspecialisterna via mejl som öppnas med tvåfaktorsautentisering och engångslösenord. Personnumret är kopplat till folkbokföringen och samma identitetskontroll sker som vid övrig remissföring.

I slutet av april hade 13 000 remisser skickats in i systemet och ungefär 300 fall av malignt melanom upptäckts.

Fördelar med teledermatoskopi

Elinor Nemlander är projektledare för utbildningsinsatsen kring teledermatoskopi och arbetar själv som specialist i allmänmedicin. Hon lyfter flera fördelar med det nya arbetssättet, i en intervju med Region Stockholm.

– En av de största vinsterna är att vi får tillgång till hudspecialisternas kompetens redan vid patientens första besök på vårdcentralen. Det betyder att vi får en korrekt diagnos snabbare och att patienterna inte behöver slussas runt till olika vårdgivare.

Andra fördelar Elinor Nemlander tar upp är att läkarna opererar färre patienter i onödan (dvs att det är minskad risk för ärrbildning och komplikationer) och att väntetiden från första besök till operation kortas avsevärt.

– Vi har sagt att svaret ska komma inom sju dagar, men hittills är medelsvarstiden 23 timmar. Det gör ju också att den tid patienterna går om omkring med oron att inte veta förkortas.

Läkarna lär sig

Teledermatoskopi kan också ses som ett utbildningssystem. Läkarna som använder det blir snabbt säkrare på att bedöma nevi och andra hudförändringar.

– De remisser vi skickar lagras också i patientens journal vilket gör det möjligt att eftergranska bilder. Den möjligheten har vi inte haft förut och den ökar den medicinska säkerheten, säger Elinor Nemlander.

Enligt hudspecialist Jan Lapins visade en stor mängd av de bilder som skickades in i början av projektet godartade förändringar, men att andelen maligna fynd snabbt ökade i takt med att remittenterna fick facit på sina frågeställningar och kunde lära sig.

En nyligen genomförd enkätstudie där 150 läkare på olika vårdcentraler svarat visar att 95 procent tycker att processen och kvaliteten för patienterna förbättras med det nya arbetssättet och 63 procent uppger att de ökat sin kunskap på området, enligt Region Stockholm.

– Nu arbetar vi med nästa steg där vi utvecklar fallbaserad fortbildning. Läkarna vill se fler fall, säger Elinor Nemlander.

Utbildning i teledermatoskopi

För att öka kunskapen kring att ta bilder med dermatoskop, bedöma risker samt remittering av patienter vid misstänkt hudcancer erbjuder Regionalt Cancercentrum en kostnadsfri webbutbildning i teledermatoskopi. Den är uppdelad i fyra moduler som tar ungefär 15 minuter vardera. Utbildningen fungerar även som en bildbank för hudtumörer.

Införs på flera håll i landet

I ”Nationella vårdprogrammet för melanom” rekommenderar Regionalt cancercentrum att alla misstänkta hudförändringar undersöks med teledermatoskopi där det finns tillgängligt. Flera regioner har infört strategin i olika former och omfattning, eller jobbar på att göra det. I vissa regioner är det till exempel fotokrav på alla remisser som skickas till hudmottagningen, som på så sätt snabbt kan göra en bedömning om åtgärd kan göras direkt på vårdcentralen.

Källor:

Region Stockholm

Janusinfo

Kunskapsbanken

Webbutbildning i teledermatoskopi

Behandlingsöversikt:

Malignt melanom

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: