Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Nya behandlingsriktlinjer för atopisk dermatit
Nya behandlingsriktlinjer för atopisk dermatit

Nya behandlingsriktlinjer för atopisk dermatit

Bildkälla: Getty Images
Annons:

I de nya behandlingsrekommendationerna för atopisk dermatit lyfts nya läkemedelsbehandlingar, relevansen av god förmåga till egenvård och hur viktigt det är att alla får en bra basbehandling.

Den 26 juni 2023 publicerades Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation för atopisk dermatit. Det centrala i de nya rekommendationerna är nya läkemedelsbehandlingar, vikten av en god egenvårdsförmåga och betydelsen av att alla får en god basbehandling.

En tiondel av Sveriges befolkning har atopisk dermatit och det är vanligt att sjukdomen påverkar livskvaliteten negativt, med mycket klåda, dålig sömn och minskande av aktivitet där hud exponeras. Svårighetsgraden varierar stort mellan olika individer. Många behandlas i primärvården och otillräcklig behandling är en vanlig orsak till att eksemen försämras.

– Genom den uppdaterade behandlingsrekommendationen hoppas vi kunna stödja hälso- och sjukvården så att alla patienter ska få en så bra behandling som möjligt. Något vi betonar är vikten av patientens egen kunskap om atopisk dermatit och hur den behandlas, säger Elin Kimland, utredare vid Läkemedelsverket och projektledare för behandlingsrekommendationen på deras hemsida.

Översiktligt om behandling vid atopisk dermatit

  • Alla patienter med atopisk dermatit bör ha basbehandling med mjukgörande och lokalt inflammationsdämpande läkemedel på recept
  • Basbehandlingen bör för patienten innefatta kunskap om sjukdom och egenvård
  • Vid aktivt eksem rekommenderas lokal behandling med kortikosteroid med tillräcklig styrka och mängd under tillräckligt lång tid för att dämpa inflammationen
  • Om basbehandling inte räcker till bör en hud- eller barnläkare med erfarenhet av svår atopisk dermatit involveras för ställningstagande till kompletterande behandling såsom systemiska läkemedel eller medicinsk ljusbehandling.

Egenvårdsbehandling

Betydelsen av patientens egenvårdsförmåga lyfts fram i rekommendationerna. Det här innebär att patientens kunskap om sin sjukdom och lokalbehandlingen, samt att patienten själv förmår att anpassa den utifrån bättre och sämre episoder, är viktigt för god effekt av ordinerade insatser. Ett tips som framhålls är att patienten kan få en individuell skriftlig behandlingsplan, då bristande följsamhet är en vanlig orsak till behandlingssvikt.

– Grunden i behandlingen av alla patienter med atopisk dermatit är mjukgörare och lokala inflammationsdämpande läkemedel på recept. Om detta inte fungerar bör en specialist med kunskap inom området konsulteras för att ta ställning till en kompletterande behandling, säger Elin Kimland på Läkemedelsverkets hemsida.

Nya systemiska behandlingar

En annan nyhet i behandlingsrekommendationen är att det finns ett flertal nya systemiska läkemedelsbehandlingar med god effekt på atopisk dermatit för både barn och vuxna. Som systembehandling rekommenderas i första hand interleukinhämmare eller ciklosporin. I andra hand kan JAK-hämmare sättas in. De har visat mycket goda resultat vid kliniska prövningar men är ännu för nya för att betraktas som förstahandsalternativ.

Allvarliga och besvärliga biverkningar kan förekomma vid systembehandling. Levande vacciner och levande försvagade vacciner ska undvikas vid samtidig behandling med något av ovanstående systemläkemedel. Viss utredning kan behöva göras innan insättandet av systembehandling, till exempel IGRA-test.

Källor:

Läkemedelsverket

Nyheter

Behandlingsrekommendationer

Behandlingsöversikt

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: