Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Handläggning av halsfluss med anledning av ökad förekomst av invasiva streptokocker
Handläggning av halsfluss med anledning av ökad förekomst av invasiva streptokocker

Handläggning av halsfluss med anledning av ökad förekomst av invasiva streptokocker

Bildkälla: Getty Images
Annons:

Det ses just nu en ovanligt hög förekomst av invasiva infektioner orsakade av grupp A streptokocker (GAS). Orsaken tros vara en ökad spridning av streptokocker i samhället på grund av lägre immunitet i befolkningen efter covid-19-pandemin. Flest fall ses hos personer över 70 år, men ökningen finns i alla åldergrupper.

Med anledning av detta har Strama, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket tillsammans tagit fram råd kring handläggning av patienter med misstänkt eller verifierad faryngotonsillit. De vill lyfta följande aspekter:

  • Gör alltid en helhetsbedömning av sjukdomens allvarlighetsgrad och var uppmärksam på tecken till allvarlig infektion eller komplikationer.
  • Var frikostig med läkarundersökning för ställning till snabbtest för GAS och antibiotikabehandling.
  • Personer med nedsatt immunförsvar eller tidigare allvarlig infektion orsakad av GAS bör handläggas med försiktighet och med en låg tröskel för läkarbedömning, snabbtest och antibiotikabehandling.
  • Vid handläggning av fall med faryngotonsillit rekommenderas att personer i familjen som utvecklar liknande symtom, hög feber eller påverkat allmäntillstånd skyndsamt ska kontakta vården för bedömning och ställningstagande till behandling.
  • Antibiotika rekommenderas inte till patienter med negativt snabbtest för GAS eller till asymtomatiska bärare.

Källa:

Strama Stockholm

Fördjupning:

Veckorapport för förekomst av invasiva GAS från Folkhälsomyndigheten

Behandlingsöversikt:

Tonsillit

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: