Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

6 frågor som testar dina kunskaper om njursviktsprevention vid typ 2-diabetes

För individer med diabetes är kronisk njursjukdom (CKD) en komplikation som ökar risken för kardiovaskulär sjukdom och som även kan leda till avancerad njursvikt som kräver dialys eller njurtransplantation. Nya läkemedel ger sedan 5–10 år förbättrade möjligheter att optimera glykemisk kontroll och förebygga CKD och dess utveckling, särskilt i kombination med livsstilsbehandling.

CKD vid diabetes är ofta en tyst sjukdom, och symtom visar sig först sent i förloppet. Allmänmedicinarens och diabetessköterskans insats är helt avgörande för den långsiktiga prognosen vid typ-2 diabetes genom regelbundna kontroller, screening och tidig diagnostik av diabeteskomplikationer, behandling och uppföljning.

Här hittar du 6 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Starta utbildning arrow right
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
Annons: