Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:

5 frågor som testar dina kunskaper om njursviktsprevention vid typ 2-diabetes

För individer med diabetes är kronisk njursjukdom (CKD) en komplikation som ökar risken för kardiovaskulär sjukdom och som även kan leda till avancerad njursvikt som kräver dialys eller njurtransplantation. Nya läkemedel ger sedan 5–10 år förbättrade möjligheter att optimera glykemisk kontroll och förebygga CKD och dess utveckling, särskilt i kombination med livsstilsbehandling.

CKD vid diabetes är ofta en tyst sjukdom, och symtom visar sig först sent i förloppet. Allmänmedicinarens och diabetessköterskans insats är helt avgörande för den långsiktiga prognosen vid typ-2 diabetes genom regelbundna kontroller, screening och tidig diagnostik av diabeteskomplikationer, behandling och uppföljning.

Här hittar du 5 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Starta utbildning arrow right

Relaterade utbildningar

Idag ingår kirurgi som en del av behandlingsalternativen vid fetma, men få känner till dess effekter som behandlingsform vid typ...

Antal frågor 5 frågor
Lästid 15 min
Starta utbildning →
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: