Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →

6 frågor som testar dina kunskaper om prevention av njursjukdom vid typ 2-diabetes

För individer med diabetes är kronisk njursjukdom (CKD) en komplikation som ökar risken för kardiovaskulär sjukdom och som även kan leda till avancerad njursvikt som kräver dialys eller njurtransplantation. Nya läkemedel ger sedan 5–10 år förbättrade möjligheter att optimera glykemisk kontroll och förebygga CKD och dess utveckling, särskilt i kombination med livsstilsbehandling.

CKD vid diabetes är ofta en tyst sjukdom, och symtom visar sig först sent i förloppet. Allmänmedicinarens och diabetessköterskans insats är helt avgörande för den långsiktiga prognosen vid typ-2 diabetes genom regelbundna kontroller, screening och tidig diagnostik av diabeteskomplikationer, behandling och uppföljning.

Här hittar du 6 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Starta utbildning arrow right

Relaterade utbildningar

Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: