Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Dyspepsi – uppdaterade riktlinjer

11 oktober, 2019

Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse i samarbete med Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) har uppdaterat de befintliga nationella riktlinjerna för outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi.

Riktlinjerna innehåller tydliga genomgångar av definitioner, diagnostik, behandling och uppföljning.

Definitioner

Dyspepsi: Symtom som antas ha sitt ursprung i magsäcken eller tolvfingertarmen (t.ex. uppkördhet, tidig mättnads- känsla, smärta eller brännande känsla i epigastriet).

Outredd dyspepsi: Dyspeptiska symtom som anges vid 1:a läkarbesöket innan utredning.

Organisk dyspepsi: Dyspepsi där orsaken kan hittas vid en rimlig klinisk utredning.

Funktionell dyspepsi: Dyspepsi utan alarmsymtom och med en normal gastroskopi.

Nyckelbudskap vid handläggning av outredd dyspepsi:

  • Om debut ≥50 års ålder – alltid gastroskopi
  • Om <50 års ålder och alarmsymtom-gastroskopi
  • Om < 50 års ålder och inga alarmsymtom – ”Test and treat” och inte gastroskopi.

Patient som efter utredning inklusive gastroskopi fått diagnosen funktionell dyspepsi och har symtom som påtagligt påverkar livskvalitet, och där man påvisat en pågående H. pylori infektion kan erbjudas eradikering efter individuell bedömning.

Alarmsymtom definieras som är avvikande fynd i anamnes, status och/eller laboratorieprover t.ex. anemi, ockult blod i avföringen, ikterus, resistens i buken, ofrivillig viktnedgång, aptitlöshet, smärta som strålar ut mot ryggen, sväljningsbesvär.

H. Pylori infektion: I primärvården användes idag huvudsakligen fekalt antigen mot H. pylori (F-Hp) för diagnostik. Prevalensen av Helicobacter pylori (H. pylori) är i sjunkande på grund av att allt färre infekteras i barndomen. Vid primär eradikering rekommenderas liksom tidigare en veckas behandling med PPI x 2 + amoxicillin 1 g x 2 + klaritromycin 500 mg x 2. (Vid pc-allergi byt amoxicillin mot metronidazol 400-500 mg x 2). Pga växande problem med resistensutveckling rekommenderas alltid kontroll 1 månad efter behandling. Nyheter i riktlinjerna är att vid andra linjens eradikering rekommenderas PPI x 2 + amoxicillin 1 g x 2 + metronidazol 400-500 mg x 2 men nu i två veckor. Levofloxacin ska inte användas för Hp eradikering.

Läs mer:
www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/dyspepsi-epigastralgi-magkatarr-2/
Svenskgastroenterologi.se


Gå tillbaka

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer