Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Epilepsi – Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling

11 oktober, 2019

81 000 personer har diagnosen epilepsi i det svenska patientregistret, ca 69 000 vuxna och 12 000 barn/ungdomar. Omkring 5 500 personer insjuknar varje år. För diagnosen krävs oftast två oprovocerade anfall, men ett oprovocerat anfall är tillräckligt om risken för ytterligare oprovocerade anfall är stor.

Sjukdomen är ofta livslång och påverkar t.ex. utveckling, inlärning, utbildning, yrkesarbete, rätt till körkort och försäkring, familjebildning, social samvaro och psykiskt välmående.

Läkemedelsbehandling är förstahandsvalet vid epilepsi och upp till två tredjedelar av alla blir anfallsfria med läkemedel.

Tidigare behandlingsrekommendation publicerades 2011. Baserat på nya rön och ett expertmöte som Läkemedelsverket anordnade dec 2018 har nu rekommendationerna uppdaterats. Huvudbudskapet är att valproat är kontraindicerat vid behandling av epilepsi under graviditet om det finns andra lämpliga alternativ och vid behandling av flickor och kvinnor i fertil ålder om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är uppfyllda.

Läs mer:
www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/epilepsi-2/
Lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen publicerade tidigare i år nya nationella riktlinjer för vård vid epilepsi som innehåller genomgång av diagnostik och handläggning av epilepsi hos barn och vuxna.

Läs mer:
www.socialstyrelsen.se


Gå tillbaka