Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Epilepsi – Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling

11 oktober, 2019

81 000 personer har diagnosen epilepsi i det svenska patientregistret, ca 69 000 vuxna och 12 000 barn/ungdomar. Omkring 5 500 personer insjuknar varje år. För diagnosen krävs oftast två oprovocerade anfall, men ett oprovocerat anfall är tillräckligt om risken för ytterligare oprovocerade anfall är stor.

Sjukdomen är ofta livslång och påverkar t.ex. utveckling, inlärning, utbildning, yrkesarbete, rätt till körkort och försäkring, familjebildning, social samvaro och psykiskt välmående.

Läkemedelsbehandling är förstahandsvalet vid epilepsi och upp till två tredjedelar av alla blir anfallsfria med läkemedel.

Tidigare behandlingsrekommendation publicerades 2011. Baserat på nya rön och ett expertmöte som Läkemedelsverket anordnade dec 2018 har nu rekommendationerna uppdaterats. Huvudbudskapet är att valproat är kontraindicerat vid behandling av epilepsi under graviditet om det finns andra lämpliga alternativ och vid behandling av flickor och kvinnor i fertil ålder om inte villkoren i graviditetspreventionsprogrammet är uppfyllda.

Läs mer:
www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/epilepsi-2/
Lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen publicerade tidigare i år nya nationella riktlinjer för vård vid epilepsi som innehåller genomgång av diagnostik och handläggning av epilepsi hos barn och vuxna.

Läs mer:
www.socialstyrelsen.se


Gå tillbaka

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer