Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Vad hjälper vid posttraumatisk stressyndrom (PTSD) hos vuxna?
Vad hjälper vid posttraumatisk stressyndrom (PTSD) hos vuxna?

Vad hjälper vid posttraumatisk stressyndrom (PTSD) hos vuxna?

Annons:

SBU har granskat och kommenterat två publikationer från National Institute for Health and Care Excellence (NICE) angående läkemedels- respektive icke farmakologisk behandling av PTSD.

Angående läkemedelsbehandling säger man ”att det är möjligt att behandling med SSRI-läkemedel (sertralin, flouxetin och paroxetin) minskar symtom på PTSD och ökar antalet personer som tillfrisknar jämfört med placebo efter 8–13 veckors behandling. Det går däremot inte att bedöma om man kan förebygga PTSD med läkemedel.” Mer forskning behövs. SBU Rapportnr: 2019_10

Mer forskning behövs också kring psykologiska, psykosociala och andra icke-farmakologiska insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos vuxna. NICE och SBU fann ” Det är möjligt att kognitiv beteendeterapi (KBT) med traumafokus minskar risken för PTSD-symtom och PTSD-diagnos hos vuxna när det ges inom en månad efter den traumatiska händelsen, men evidensen varierar”. ”Det gick inte att bedöma de övriga förebyggande insatsernas effekter.” SBU rapport nr 2019_11.

Läs mer om posttraumatisk stressyndrom här. 

Läs mer på SBUs hemsida:

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/lakemedel-for-att-forebygga-och-behandla-posttraumatiskt-stressyndrom-ptsd-hos-vuxna/

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/psykologiska-psykosociala-och-andra-icke-farmakologiska-insatser-for-att-forebygga-posttraumatiskt-stressyndrom-ptsd-hos-vuxna/

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: