Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Morbiditet och mortalitet i akut hjärtinfarkt fortsätter att sjunka

13 januari, 2020

Socialstyrelsens statistik visar att 24 800 fall av akut hjärtinfarkt inträffade under 2018 och drygt 5 800 personer avled av sjukdomen (publicerat dec 2019). Detta är fortsättningen på de senaste årens kraftigt nedåtgående trend.

Incidensen ökar med ökande ålder och både incidensen och mortaliteten är dubbelt så hög för män som för kvinnor, även om skillnaden minskar. 18 procent av männen avled samma dag som de insjuknade, 26 procent inom 28 dagar och inom ett år hade 35 procent avlidit oavsett orsak. För kvinnor var motsvarande siffror 17/26/43 procent.

Personer med eftergymnasial utbildning har betydligt lägre morbiditet och mortalitet än de med förgymnasial utbildning oavsett kön.

Läs mer hos Socialstyrelsen här

Läs mer om hjärtinfarkt här


Gå tillbaka