Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Utred överkänslighet mot penicillin

11 februari, 2020

Cirka en tiondel av patienter som söker vård anger att de har en allergi mot penicillin. Ofta behandlas patienten då med bredspektrumantibiotika. Detta leder till dyrare behandling och ökad antibiotikaresistens.

Därför är det viktigt att göra en ordentlig utredning då patienten anger penicillinöverkänslighet. Detta görs lämpligen på patientens vårdcentral då patienten är infektionsfri. Viktigast är anamnesen. Utredningen innehåller därefter blodprov utvisande specifika IgE-antikroppar mot pc, pricktest och slutligen provokationstest.

Endast en mindre andel (ca 10%) av patienterna med påstådd penicillinöverkänslighet visar sig då faktiskt ha detta.

Läs mer här

Läs mer om penicillinallergi här


Gå tillbaka