Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Kaftrio mot cystisk fibros blir subventionerat efter många turer
Kaftrio mot cystisk fibros blir subventionerat efter många turer

Kaftrio mot cystisk fibros blir subventionerat efter många turer

Annons:

Från och med 1 december 2022 ska Kaftrio ingå i läkemedelsförmånerna. Det beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, den 18 november. TLV har tidigare sagt nej till detta vid två tillfällen på grund av för höga kostnader.

Efter en lång process beslutar TLV att trippelkombinationen ivakaftor/tezakaftor/elexakaftor (Kaftrio), ivakaftor (Kalydeco) och kombinationen ivakaftor /tezakaftor (Symkevi) som kan användas för att behandla cystisk fibros ska subventioneras.

– Det är glädjande att patienter med cystisk fibros, som har ett stort behov av nya behandlingar, nu får läkemedlen subventionerade, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV, i ett pressmeddelande.

Cystisk fibros orsakas av mutationer i genen för proteinet CFTR. Vilket läkemedel en patient med cystisk fibros ska behandlas med avgörs av vilken typ av mutation patienten har. Majoriteten av alla patienter med cystisk fibros i Sverige är aktuella för behandling med trippelkombinationen ivakaftor/tezakaftor/elexakaftor i kombination med singelbehandling med ivakaftor, skriver TLV.

Det har varit många turer kring svenska patienters tillgång till trippelkombinationen. TLV har vid två tillfällen tidigare sagt nej till att införa läkemedlet i förmånerna. Senast skedde det i februari 2022, och anledningen var då att förhandlingarna med tillverkaren inte hade resulterat i tillräcklig prisreduktion. Behandlingskostnaden ansågs därför vara för hög i förhållande till nyttan.

Patienter flyttat utomlands

Beslutet i februari 2022 väckte mycket debatt. Företrädare för patientföreningen för cystisk fibros samt vårdpersonal har protesterat och berättat om familjer som har flyttat utomlands för att deras barn ska få tillgång till behandlingen.

I juni lämnade läkemedelsföretaget in en ny ansökan om att få in läkemedlet i förmånerna. Efter den nya sidoöverenskommelsen bedömer TLV att kostnaden i förhållande till nyttan av behandlingarna är i nivå med det som myndigheten vanligtvis accepterar vid sjukdomar med mycket hög svårighetsgrad.

Beskedet har tagits emot med stor glädje från patientföreningen samt från vårdpersonal.

– Vi är oerhört lättade över beslutet och ser nu fram emot arbetet med att förskriva läkemedlet och följa upp behandlingen på ett strukturerat sätt, säger Marita Gilljam, överläkare på CF-mottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, i en intervju i Läkartidningen.

Om cystisk fibros

Cystisk fibros är en autosomalt ärftlig sjukdom som innebär en icke-fungerande eller mindre väl fungerade kloridkanal som uttrycks i exokrina körtlar. Diagnosen kräver typiska kliniska symptom samt påvisad förhöjd svettest och/eller påvisning av två mutationer som är kända att orsaka cystisk fibros. Sjukdomen är livslång och progredierande och innebär försämrad livskvalitet och kraftigt förkortad livslängd för majoriteten av patienterna. I Sverige har omkring 700 personer cystisk fibros.

Vad kan du om cystisk fibros?

Gör vår utbildning för läkare och sjukvårdspersonal. Länk

Behandlingsöversikt: länk

Källor

TLV

Läkartidningen

Läkemedelsvärlden

För dig som är patient/anhörig

Doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: