Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →

7 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros

Cystisk fibros är en multiorgansjukdom som kan misstas för andra sjukdomar. Det är en autosomalt recessiv sjukdom orsakad av mutation i en gen som kallas cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR). CF innebär vanligen kronisk eller återkommande infektion i lungan, långvarig produktiv hosta, tillväxtpåverkan, pancreasinsufficiens, leverpåverkan, och manlig infertilitet.

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Starta utbildning arrow right

Relaterade utbildningar

Pneumokockvaccin

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är en vanlig orsak till bakteriella luftvägsinfektioner. Bakterien kan orsaka ett flertal infektioner inkluderande mediaotit, sinuit, pneumoni,...

Antal frågor 6 frågor
15 min
Starta utbildning →
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: