Kapitelöversikt

Inget hittades

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros

Cystisk fibros är en multiorgansjukdom som kan mistas för andra sjukdomar. Det är en autosomalt recessiv sjukdom orsakad av mutation i en gen som kallas cystic fibrosis conductance regulator (CFTR). CF innebär vanligen kronisk eller återkommande infektion i lungan, långvarig produktiv hosta, tillväxtpåverkan, pancreasinsufficiens, leverpåverkan, och manlig infertilitet.

Här hittar du 6 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Starta utbildning arrow right
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: