Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:

7 frågor som testar dina kunskaper om Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi är en ovanlig sjukdom som varje år drabbar ca 10-15 pojkar i Sverige och som leder till för tidig död, ofta i ca 25-30-årsåldern. Sjukdomen har relativt karaktäristiska symptom och trots att den är ovanlig gör symptombilden att man i många fall, med rätt kunskap, har möjlighet att diagnosticera den tidigt i förloppet, något som påverkar prognosen. Den här utbildningen är avsedd framförallt för läkare och övrig sjukvårdspersonal och syftar till att öka kunskapen om Duchennes muskeldystrofi, vad sjukdomen orsakas av, hur den yttrar sig kliniskt och hur man ställer diagnosen..

Här hittar du 7 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Starta utbildning arrow right

Relaterade utbildningar

Cystisk fibros är en multiorgansjukdom som kan misstas för andra sjukdomar. Det är en autosomalt recessiv sjukdom orsakad av mutation...

Antal frågor 7 frågor
21 min
Starta utbildning →
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: