Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / En dag till för att öka medvetenheten om magtarmsjukdomar
En dag till för att öka medvetenheten om magtarmsjukdomar

En dag till för att öka medvetenheten om magtarmsjukdomar

Bildkälla: Getty Images
Annons:

De 19 maj 2023 anordnas den internationella mag-tarmdagen på flera orter världen över. Syftet är att öka kunskapen om sjukdomar och andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen. I år uppmärksammas särskilt IBD hos personer över 60 år, eftersom evidens ofta saknas kring gruppen samt att samsjukligheten är stor.

Inflammatorisk tarmsjukdom och Irritable Bowel Syndrom

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och Irritable Bowel Disease (IBS), några av de vanligaste mag-tarmsjukdomarna, påverkar miljontals människor runt om i världen. I Sverige uppskattas att cirka 10–15 procent av befolkningen har IBS och närmare 100 000 personer har IBD. IBD inkluderar innefattar fr.a. diagnoserna med makroskopiska koliter (Crohns sjukdom och Ulcerös kolit) och mikroskopiska koliter (inkluderar kollagen – resp. lymfocytär kolit). Symtombilden varierar från milda till allvarliga symtom, inklusive buksmärtor, diarré, svår trötthet, trängningar, feber  och viktminskning.

IBS har tidigare ansetts vara en funktionell tarmsjukdom med symtom utan påvisbara organiska orsaker. Nu diskuteras alltmer om inflammatoriska förändringar i tarmens nervsystem med bristande kommunikation centrala/perifera nervsystemet som kan vara orsak till besvären. Enligt Rom-IV-kriterierna, 2016 innebär diagnosen: återkommande smärta eller obehag i buken minst 1 dag per vecka de senaste tre månaderna, debut av besvären för mer än sex månader sedan och att minst två av följande symtom uppfylls:

* Förändring vid defekation.

* Förändrad avföringsfrekvens.

* Förändrad avföringskonsistens

Vikten av att öka medvetenheten om magtarmsjukdomar

Att öka medvetenheten om magtarmsjukdomar är viktigt eftersom en tidig diagnos och behandling kan göra stor skillnad för livskvaliteten för de som är drabbade. Många gånger tar det år för patienter att få en korrekt diagnos, vilket kan orsaka onödigt lidande och försena behandlingen.

Det är också viktigt att förstå att mag-och tarmsjukdomar inte bara påverkar den fysiska hälsan utan också den psykiska hälsan. Många människor som lider av IBD och IBS kan uppleva ångest, depression och social isolering på grund av sjukdomen.

Årets magtarmdag fokuserar på IBD hos personer över 60 år

European Federation of Crohns & Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) representerar 46 nationella patientföreningar för Crohns och Ulcerös kolit. I år, i samband med internationella mag-tarmdagen, kommer EFCCA att lansera en undersökning om personer med IBD i åldern 60 år och äldre. Syftet är att undersöka hur diagnosen påverkar livet samt kartlägga frågor som rör vårdkvalitet.

Insjuknande i IBD har sin topp i ung vuxen ålder, men 10–15 procent av nydiagnostiserade personer med IBD är 60 år och äldre. Under det kommande decenniet uppskattas det att en tredjedel av alla patienter med IBD kommer att vara äldre vuxna (60 och uppåt).

Personer med IBD som är 60 år och äldre är underrepresenterade i kliniska studier. Därför finns det en risk att IBD-patienter i denna åldersgrupp inte gynnas av de behandlingsalternativ som erbjuds idag. EFCCA efterfrågar en bättre förståelse för insjuknande i sjukdomen och hur den påverkar äldre personer för att kunna erbjuda bästa möjliga vård. Detta var en av de frågor som diskuterades på en nyligen genomförd konferens där forskare och läkare samlades för att diskutera utmaningarna och behoven hos personer över 60 år med IBD.

En annan utmaning är att äldre personer med IBD ofta lider av andra sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och njursjukdomar, vilket kan göra behandlingen mer komplex och krävande. Det är viktigt att hälsosystemen har en helhetssyn på patienternas hälsotillstånd och samarbetar med andra specialister för att hantera alla relaterade sjukdomar och tillstånd.

Enkät om IBS och IBD

Doktorn.com, en sajt om hälsa och sjukvård riktad till allmänheten, har publicerat en läsarenkät om IBS där drygt 19 000 läsare svarade på frågor som sina IBS-symtom och sin behandling. Majoriteten av de som svarat på enkäten var under 35 år, och tre av fyra var kvinnor. Läsarna beskrev att deras vanligaste besvär var gaser i magen (80 procent hade detta besvär), uppblåsthet (76 procent) diarré (62 procent) och smärtor i magen (60 procent). Trots alla dessa bekymmer var det bara 45 procent av de svarande som provat någon läkemedelsbehandling. Något fler, 56 procent, hade provat att lägga om kosten. De flesta hade i sina försök till kostomläggning gjort det på egen hand, endast 43 procent hade ens tänkt tanken att ta en dietist till hjälp.

I samma sajts enkät om Crohns sjukdom var det 8 450 svarande, varav 65 procent kvinnor. En knapp majoritet av de som svarat på den enkäten var yngre än 45 år. Uppseendeväckande var att fler än hälften, 53 procent, angav att sjukdomen inte var under god kontroll eller att de hade ett pågående skov. Var femte svarande med Crohns sjukdom angav att de behövde tömma tarmen fler än fem gånger per dag. Fyra av tio angav tre till fem tarmtömningar per dag.

Deras enkät om ulcerös kolit besvarades av drygt 3 000 läsare, varav 61 procent kvinnor. Den här enkäten skiljer sig åt från de två övriga, för här var majoriteten i ålder 45–65 år. Utöver tarmrelaterade besvär svarade många att de hade problem från andra delar av kroppen (extraintestinala manifestationer). Var tredje svarande angav besvär med ryggont, drygt fyra av tio besvärades av ledvärk och två av tio upplevde ögonsymtom.

Läs mer:

World IBD day 2023

Behandlingsöversikter Praktisk Medicin:

IBD

IBS

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: