Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Kloka listans nyheter 2024
Kloka listans nyheter 2024

Kloka listans nyheter 2024

Bildkälla: Getty Images
Annons:

För både astma, KOL och hjärtsvikt finns nya rekommendationer i Kloka listan 2024. Även för till exempel behandling av neuropatisk smärta finns en del förändringar.

Vad gäller astmabehandling har ett nytt begrepp för snabbverkande beta-2-stimulerare införts, nämligen FABA. Ett exempel på FABA är formoterol. Behandlingstrappan för kontinuerlig astmabehandling och astmabehandling vid behov har gjorts om. Okontrollerad astma hos vuxna och barn över 12 år kan nu även rekommenderas tillägg av långverkande antikolinergikum i form av inhalation. Barn 6-11 år med astma rekommenderas numer, precis som vuxna, fast kombination av inhalationssteroid och FABA vid behov på steg 1 och 2 i behandlingstrappan.

Vid KOL avgörs behandlingen utifrån GOLD-kriterierna, där det är nytt att GOLD E nu ersätter GOLD C och D.

SGLT2-hämmare, neuropatisk smärta och kortverkande melatonin

SGLT2-hämmare rekommenderas nu även vid HFpEF, eftersom det har visats minska risken för sjukhusinläggning.

Som förstahandsbehandling av neuropatisk smärta kan även duloxetin användas. Effekten är relativt likvärdig med amitryptylin, men kan väljas då antikolinerga biverkningar vill undvikas. Gabapentin är fortsatt andrahandsval.

Den geriatriska populationen kan nu rekommenderas kortverkande tablett melatonin som alternativ till depotberedningen. Den senare används framför allt vid frekventa uppvaknanden eller tidigt uppvaknande.

Topikala kalcineurinhämmare och insulin

Kalcineurinhämmare som topikalbehandling vid atopiskt eksem inkluderas i basbehandlingen från att tidigare ha rekommenderats på specialistnivå.

Långverkande insulinanaloger blir basbehandling i andra hand vid diabetes mellitus typ 2. Återkommande hypoglykemier som inte har kunnat åtgärdas genom justering av NPH-insulin utgör indikation för att överväga dessa.

Källa:

Janusinfo ”Nytt på Kloka Listan 2024”

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: