Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Urostomi.


I samband med en cystektomi behöver urinen avledas. Indikationer är tumör, neurogen blåsrubbning eller medfödda missbildningar. Det finns i tre sorters urinavledningsformer:

Brickerblåsa: I den vanligaste urinavledningen kopplas urinledarna till ett 15–20 cm långt tunntarmssegment. Urinen leds ut i en stomipåse som mynnar på höger sida på buken, på en av höjd 20–30 cm.

Kontinent kutan urinavledning: En urinreservoar som konstrueras av konstrueras av kolon/tunntarm och har en nippleventil. Töms med hjälp av en speciell urostomikateter för reservoar cirka var 4:e timme. Resevoaren bandageras med ett speciellt förband avsedd för reservoar.

Ortotopt blåssubstitut: En reservoar konstrueras av 50 centimeter tunntarm, vilken kopplas till kvarvarande urinröret. Patienten krystar ut urinen eller tömmer med hjälp av tappningskateter.

Stomibandage – skötsel av stomi: Stomier förskrivs oftast av stomiterapeupt och patienten följs på en stomimottagning. Inför operation är det viktigt att terapeut, patient och läkare noga går igenom placeringen av stomin. Stomin bör inte markeras för nära naveln, hudveck, midja, ljumske, ärr, revbensbåge eller höftbenskam eftersom detta kan ge bandageringsproblem och läckage. Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i samma högkostnadsskydd som läkemedel under förutsättning att de skrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare. Förskrivningsrätt har läkare, stomiterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor som erhållit denna rätt efter genomgången kompletterande utbildning inom stomivård.

En fullständig förteckning över företag som tillhandahåller hjälpmedel vid stomier finns på hemsidan hos Tarm, uro och stomiförbundet. www.ilco.nu.

Komplikationer vid stomi: hudirritation eller sår, förträngning eller prolaps av stomin, parastomalt hernia, och fistlar invid stomin.

Fördjupning

Vårdhandboken. www.vardhandboken.se
Cancercentrum. Vårdprogram vid blåscancer. www.cancercentrum.se
Patientinformation: Tarm, uro och stomiförbundet. www.ilco.nu

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: