Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Urostomi.

I samband med en cystektomi behöver urinen avledas. Indikationer är tumör, neurogen blåsrubbning eller medfödda missbildningar. Det finns i tre sorters urinavledningsformer:

Brickerblåsa: I den vanligaste urinavledningen kopplas urinledarna till ett 15–20 cm långt tunntarmssegment. Urinen leds ut i en stomipåse som mynnar på höger sida på buken, på en av höjd 20–30 cm.

Kontinent kutan urinavledning: En urinreservoar som konstrueras av konstrueras av kolon/tunntarm och har en nippleventil. Töms med hjälp av en speciell urostomikateter för reservoar cirka var 4:e timme. Resevoaren bandageras med ett speciellt förband avsedd för reservoar.

Ortotopt blåssubstitut: En reservoar konstrueras av 50 centimeter tunntarm, vilken kopplas till kvarvarande urinröret. Patienten krystar ut urinen eller tömmer med hjälp av tappningskateter.

Stomibandage – skötsel av stomi: Stomier förskrivs oftast av stomiterapeupt och patienten följs på en stomimottagning. Inför operation är det viktigt att terapeut, patient och läkare noga går igenom placeringen av stomin. Stomin bör inte markeras för nära naveln, hudveck, midja, ljumske, ärr, revbensbåge eller höftbenskam eftersom detta kan ge bandageringsproblem och läckage. Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i samma högkostnadsskydd som läkemedel under förutsättning att de skrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare. Förskrivningsrätt har läkare, stomiterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor som erhållit denna rätt efter genomgången kompletterande utbildning inom stomivård.

En fullständig förteckning över företag som tillhandahåller hjälpmedel vid stomier finns på hemsidan hos Tarm, uro och stomiförbundet. www.ilco.nu.

Komplikationer vid stomi: hudirritation eller sår, förträngning eller prolaps av stomin, parastomalt hernia, och fistlar invid stomin.

Fördjupning

Vårdhandboken. www.vardhandboken.se
Cancercentrum. Vårdprogram vid blåscancer. www.cancercentrum.se
Patientinformation: Tarm, uro och stomiförbundet. www.ilco.nu

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis