Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Medicinska nyheter / Nu är det dags för vaccination mot influensa och covid-19
Nu är det dags för vaccination mot influensa och covid-19

Nu är det dags för vaccination mot influensa och covid-19

Bildkälla: Getty Images
Annons:

Nu startar säsongens vaccination mot influensa och covid-19 . Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla personer 65 år och äldre och personer i andra riskgrupper att vaccinera sig.

Folkhälsomyndigheten vill informera om att:

 • Personer i riskgrupp prioriteras för vaccination av influensa och covid-19 under november. För personer i riskgrupper är vaccinationen kostnadsfri i hela landet.
 • Även personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa rekommenderas vaccination mot influensa och prioriteras för detta under november. Det gäller exempelvis dig som arbetar med personer med underliggande sjukdomar och tillstånd och dig som arbetar på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.
 • Det är troligt att både influensa och covid-19 sprids i vinter. Vaccination är det bästa sättet att skydda dem som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka.
 • Vaccinerna skyddar inte till hundra procent, men det lindrar infektionen om man insjuknar trots att man är vaccinerad.
 • Det går bra att vaccinera sig samtidigt mot influensa och covid-19.

Prioritering när vaccinationerna startar

Följande grupper rekommenderas vaccination mot influensa och covid-19 och prioriteras (utan inbördes ordning) för vaccination under november:

 • Personer 65 år eller äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna från 18 år med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:
  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke. För covid-19 även hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • Andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive Down syndrom

Andra grupper som särskilt kan beaktas för covid-19-vaccination, utöver dessa definierade riskgrupper, är personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst eller liknande, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens, och även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.

Följande grupper rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa och prioriteras också under november:

 • Barn 6 månader till 17 år med sjukdomar, diagnoser och tillstånd enligt ovanstående lista för vuxna.
 • Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.

Behandlande läkare kan göra en individuell bedömning om behovet av vaccination.

Regional information

Mer information om vaccination mot influensa finns på 1177:s webbplats. Välj region överst på sidan för att se hur du kan boka tid för vaccination i din region.

Vaccination mot influensa på 1177:s webbplats

Vaccination mot covid-19 på 1177:s webbplats

Läs mer

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information:

Behandlingsöversikter på Praktisk Medicin:

Influensa

Covid-19

Covid-19 hos äldre

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: