Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Antibiotikaprofylax inför tandvård.

Orsak

Flera patientgrupper med ökad infektionskänslighet ges antibiotikaprofylax innan blödande tandingrepp. Ex.v. pat. som står på immunosupprimerande behandling. Störst risk vid gingivit/parodontit (tandköttsinflammation/inflammation med förlust av tandens stödjevävnad), och när behandlingen kommer att vara benskadande. Andra faktorer att väga in är nyligen (inom tre månader) insatt ledprotes eller riskpatient. (övervikt BMI > 35, rökning, immunbrist, anemi, hög ålder, dålig munhälsa, försämrat allmäntillstånd, ingreppet kommer att ta lång tid). Ingrepp i bestrålat område, cancerpatienter med iv bifosfonatbehandling.

Behandling

I första hand en god munhygien ffa inför tandvård. Förlägga odontologisk ingrepp innan immunsupprimerande behandling påbörjas.

Rutinmässig användning av antibiotika i samband med odontologiska ingrepp rekommenderas inte. Endast till patienter som löper risk att få komplicerad lokal infektion eller utsådd av bakterier i blodet med risk för tex endokardit.

Vid antibiotika- Amoxicillin i första hand. Till vuxna 2 g 1 tim före ingrepp. Barn: engångsdos 50 mg/kg 1 tim. före ingrepp.

Klindamycin till pc-allergiker. Till vuxna engångsdos 600 mg 1 tim. före ingrepp. Barn: engångsdos 15 mg/kg 1 tim. före ingrepp.

Fördjupning

Läkemedelsverket, Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården 2012 https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Rev_130422_antibiotikaprofylax_i_tandvarden.pdf

Läkemedelsverket. Förtydligande till Indikationer för läkemedelsprofylax i tandvården. 2016. https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2016/Antibiotikaprofylax-for-att-forebygga-endokardit-i-samband-med-odontologiska-ingrepp/

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Oral susp./T Amimox. Oral susp./T Amoxicillin.

Klindamycin: K Clindamycin. K/Oral susp. Dalacin.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK