Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Antibiotikaprofylax inför tandvård
Annons:

Antibiotikaprofylax inför tandvård


Orsak

Rutinmässig användning av antibiotika i samband med odontologiska ingrepp rekommenderas inte. Endast till patienter som löper risk att få komplicerad lokal infektion eller utsådd av bakterier i blodet med risk för tex endokardit.

Störst risk för baktremi uppstår vid tandextraktion, depuration (tandstensskrapning) och oral kirurgi.

Patienter med gravt nedsatt immunförsvar kan behöva profylax vid följande ingrepp:
-tandextraktion, skrapning av tandsten och dentoalveolär kirurgi.

Antibiotika profylax rekommenderas också till patienter som genomgår benskadande ingrepp och fått hög dos strålning mot käkbenet och cancer patienter som har eller ska beh med bisfosfonat intravenöst.

Till patienter som genomgått kirurgi och erhållit protes inom 3 månader kan profylax övervägas vid tandstensskrapning eller dentoalveolär kirurgi.

Profylax beh bör ges efter kontakt mellan behandlande läkare och tandläkare/ tandsköterska.

Profylaxbehandling

I första hand en god munhygien ffa inför tandvård. Förlägga odontologiskt ingrepp innan immunsupprimerande behandling påbörjas.

Vid antibiotika:

Amoxicillin i första hand. Till vuxna 2 g 1 tim före ingrepp. Barn: engångsdos 50 mg/kg 1 tim. före ingrepp.

Klindamycin till pc-allergiker. Till vuxna engångsdos 600 mg 1 tim. före ingrepp. Barn: engångsdos 15 mg/kg 1 tim. före ingrepp.

Fördjupning

lakemedelsverket.se Behandlingsrekommendation

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Tablett Amimox, Amoxicillin / Oral susp Amimox, Imaxi.

Klindamycin: Kapsel Clindamycin, Dalacin /Oral susp Dalacin

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: