Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Öron- Näs- Halssjukdomar > Antibiotikaprofylax inför tandvård.

Antibiotikaprofylax inför tandvård.

Orsak

Flera patientgrupper med ökad infektionskänslighet ges antibiotikaprofylax innan blödande tandingrepp. Ex v pat som står på immunosupprimerande behandling. Störst risk vid gingivit/parodontit (tandköttsinflammation/inflammation medförlust av tandens stödjevävnad), och när behandlingen kommer att vara benskadande. Andra faktorer att väga in är nyligen (inom tre månader) insatt ledprotes eller riskpatient. (övervikt BMI> 35, rökning, immunbrist, anemi, hög ålder, dålig munhälsa, försämrat allmäntillstånd, ingreppet kommer att ta lång tid). Ingrepp i bestrålat område, cancerpatienter med iv bifosfonatbehandling.

Behandling

I första hand en god munhygien ffa inför tandvård. Vid antibiotika- Amoxicillin i första hand. Till vuxna 2 g 1 tim före ingrepp. Barn: engångsdos 50 mg/kg 1 tim före ingrepp.

Klindamycin till pc-allergiker. Till vuxna engångsdos 600 mg 1 tim före ingrepp. Barn: engångsdos 15mg/kg 1 tim före ingrepp.

Fördjupning

Läkemedelsverket, Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården 2012. www.lakemedelsverket.se

Aktuella mediciner

Amoxicillin: Oral susp/T Amimox. Oral susp/T Amoxicillin.

Klindamycin: K Clindamycin. K/Oral susp Dalacin.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ