Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.

Akut hjärtinfarkt med ST-höjning på EKG: Laddningsdos acetylsalicylsyra (Trombyl) 300–500 mg. Ges snarast vid diagnos. Laddningsdos ticagrelor (Brilique) 180 mg/alternativt laddningsdos prasugrel (Efient) 60 mg ges snarast (prasugrel rekommenderas ej om tidigare stroke). För patienter med hög blödningsrisk kan clopidogrel ges istället (600 mg). Heparin 5000 E iv kan ges prehospitalt

Icke ST-höjning på EKG eller instabil angina: Acetylsalicylsyra (Trombyl) startdos 300–500 mg (ej om redan givits eller vid pågående behandling). Ges snarast vid misstänkt diagnos (gärna prehospitalt). Ticagrelor (Brilique) startdos 180 mg ges snarast (på sjukhus). För patienter med hög blödningsrisk kan clopidogrel ges istället (300–600 mg). Fondaparinux (Arixtra) påbörjas vid diagnos. Normal dos 2,5 mg (0,5 mL) sc x 1 oavsett kroppsvikt. (se FASS för nedsatt njurfunktion).

Efter akut hjärtinfarkt eller instabil angina ges ASA 75 mgx1 + under tolv månader prasugrel eller ticagrelor. Detta oavsett om patienten revaskulariserats eller ej. Kortare behandlingstid om risk för blödningskomplikationer. Alternativ till prasugrel eller ticagrelor är clopidogrel 75 mgx1.

Ischemisk hjärtsjukdom (stabil angina pectoris, st post hjärtinfarkt): ASA 75 mgx1.

Demens (om strokerelaterad; ”småkärlssjuka”): ASA 75 mg x1.

Perifer artärsjukdom: ASA 75 mg, 1 x 1. Alternativ är clopidogrel.

Efter ischemisk stroke eller TIA utan kardiell genes: ASA 75 mg 1×1,( ev i kombination med dipyridamol 200 mgx2). clopidogrel är alternativ till ASA.

PTCA med metallstent: ASA 75 mg, 1 x 1 (livslångt) + clopidogrel 75 mg, 1 x 1 i minst 1 månad. Vid läkemedelsstent ges ASA 75 mg, 1 x 1 (livslångt) + clopidogrel 75 mg 1 x 1 i 6-tolv månader. Ticagrelor liksom prasugrel är alternativ till clopidogrel. ASA kan ges även om Warfarinbehandling är kontraindicerad.

Venös trombos: Ingen indikation för ASA- som förebygger arteriella trombotiska händelser. ASA ges heller inte för primär prevention av hjärt-kärlsjukdom till frisk individ utan andra riskfaktorer (riskreduktionen vägs ej upp av ökade risken för blödningskomplikationer). ASA ej fullgott behandlingsalternativ som profylax mot embolisk stroke vid förmaksflimmer.

Inför planerad operation och behandling med enkel trombocythämmning vg se råd från Svenska Sällskapet för trombos och Hemostas: Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare. https://www.ssth.se/wp-content/uploads/2017/04/vptrombocyt151101.pdf

Vid intolerans mot ASA (astma, rinit eller urtikaria) ges clopidogrel.

Fördjupning:

Editor’s Choice e 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg (2018) 55, 305e368

Svenska Sällskapet för trombos och Hemostas: Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare. 2015. https://www.ssth.se/wp-content/uploads/2017/04/vptrombocyt151101.pdf

Svenska Kardiologföreningen. Akut kranskärlssjukdom. 2015. Rekommendationer för bedömning, behandling och sekundärprevention. https://www.sls.se/globalassets/svkf/aks-rekommendationer-svkf.pdf

Aktuella Mediciner

ASA: T Trombyl.

ASA+ Dipyramidol: T Asasantin Retard.

Dipyramidol: T Dipyramidol. T Persantin Depot.

Klopidogrel: T Clopidogrel.T Grepid. T Plavix.

Prasugrel: T Efient.

Ticagrelor: T Brilique.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev