Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Hematologi och koagulation / Antikoagulantiabehandling: Acetylsalicylsyra, ASA
Annons:

Antikoagulantiabehandling: Acetylsalicylsyra, ASA


Akut hjärtinfarkt med ST-höjning på EKG: Laddningsdos acetylsalicylsyra (Trombyl) 320 mg ges snarast vid diagnos i kombination med ticagrelor (Brilique) 180 mg/alternativt laddningsdos prasugrel (Efient) 60 mg, (rekommenderas ej om tidigare stroke/TIA). För patienter med hög blödningsrisk kan clopidogrel ges istället (600 mg).

Icke ST-höjning på EKG eller instabil angina: Acetylsalicylsyra (Trombyl) startdos 320 mg (ej om redan givits eller vid pågående behandling). Ges snarast vid misstänkt diagnos (gärna prehospitalt). Ticagrelor (Brilique) startdos 180 mg ges snarast (på sjukhus). För patienter med hög blödningsrisk kan clopidogrel ges istället (300–600 mg). Fondaparinux (Arixtra) påbörjas vid diagnos. Normal dos 2,5 mg (0,5 mL) sc x 1 oavsett kroppsvikt. (se FASS för nedsatt njurfunktion).

Efter akut hjärtinfarkt eller instabil angina ges ASA 75 mgx1 + upp till tolv månader ticagrelor/clopidogrel eller prasugrel. Detta oavsett om patienten revaskulariserats eller ej. Kortare behandlingstid om risk för blödningskomplikationer.

Ischemisk hjärtsjukdom (stabil angina pectoris, st post hjärtinfarkt): ASA 75 mgx1.

Demens (om strokerelaterad; ”småkärlssjuka”): ASA 75 mg x1.

Perifer artärsjukdom: ASA 75 mg, 1 x 1. Alternativ är clopidogrel.

Efter ischemisk stroke eller TIA utan kardiell genes: ASA 75 mg x1, (ev i kombination med dipyridamol 200 mgx2). Clopidogrel är ett alternativ till ASA.

PTCA med metallstent: ASA 75 mg x1 (livslångt) + clopidogrel 75 mg x1 i minst 1 månad. Vid läkemedelsstent ges ASA 75 mg x 1 (livslångt) + clopidogrel 75 mg x 1 i 6-12 månader. Ticagrelor liksom prasugrel är alternativ till clopidogrel. ASA kan ges även om Warfarinbehandling är kontraindicerad.

Venös trombos: Ingen indikation för ASA- som förebygger arteriella trombotiska händelser. ASA ges heller inte för primär prevention av hjärt-kärlsjukdom till frisk individ utan andra riskfaktorer (riskreduktionen vägs ej upp av ökade risken för blödningskomplikationer). ASA ej fullgott behandlingsalternativ som profylax mot embolisk stroke vid förmaksflimmer.

Inför planerad operation och behandling med enkel trombocythämning vg se råd från Svenska Sällskapet för trombos och Hemostas: Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare. https://www.ssth.se/wp-content/uploads/2020/10/Trombocytrad.pdf

Vid intolerans mot ASA (astma, rinit eller urtikaria) ges clopidogrel.

Fördjupning

Editor’s Choice e 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg (2018) 55, 305e368

Svenska Sällskapet för trombos och Hemostas: Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare 2020. länk

Svenska Kardiologföreningen. Akut kranskärlssjukdom. 2015. Rekommendationer för bedömning, behandling och sekundärprevention. länk

Aktuella Mediciner

ASA: T Trombyl.

ASA+ Dipyramidol: T Asasantin Retard.

Dipyramidol: T Dipyramidol. T Persantin Depot.

Klopidogrel: T Clopidogrel.T Grepid. T Plavix.

Prasugrel: T Efient.

Ticagrelor: T Brilique.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: