Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Blodsjukdomar > Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.

Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.

1. Akut hjärtinfarkt eller instabil angina: ASA 160 mg, 2 x 1 som laddningsdos + prasugrel eller ticagrelor. Alternativ till prasugrel eller ticagrelor är klopidogrel.

2. Efter akut hjärtinfarkt eller instabil angina ges ASA 75 mgx1 + under tolv månader prasugrel eller ticagrelor. Detta oavsett om pat revaskulariserats eller ej. Kortare behandlingstid om risk för blödningskomplikationer. Alternativ till prasugrel eller ticagrelor är klopidogrel 75mlx1.

3. Ischemisk hjärtsjukdom (stabil angina pectoris, st post hjärtinfarkt): ASA 75 mgx1.

4. Demens (om strokerelaterad; ”småkärlssjuka”): 75 mg, 1 x 1.

5. Perifer artärsjukdom: ASA 75 mg, 1 x 1.

6. Efter ischemisk stroke eller TIA utan kardiell genes: ASA 75 mgx1 gärna i kombination med dipyridamol 200mgx2. Klopidogrel är alternativ till ASA.

7. PTCA med metallstent: ASA 75 mg, 1 x 1 (livslångt) + klopidogrel 75 mg, 1 x 1 i minst 1 månad. Vid läkemedelsstent ges ASA 75 mg, 1 x 1 (livslångt) + klopidogrel 75 mg 1 x 1 i tolv månader. Ticagrelor liksom prasugrel är alternativ till klopodigrel. ASA kan ges även om Warfarinbehandling är kontraindicerad.

Venös trombos: Ingen indikation för ASA- som förebygger arteriella trombotiska händelser. ASA ges heller inte för primär prevention av hjärt-kärlsjukdom till frisk individ utan andra riskfaktorer (riskreduktionen vägs ej upp av ökade risken för blödningskomplikationer). ASA ej fullgott behandlingsalternativ som profylax embolisk stroke vid förmaksflimmer.

Inför planerad operation utsätts lågdos-ASA 3 dygn innan operationen. Högdos- ASA (>1 g ASA/dygn) sätts ut 7 dygn innan op

Vid intolerans mot ASA (astma, rinit eller urtikaria) ges klopidogrel.

Aktuella mediciner

ASA: T Trombyl.

ASA+ Dipyramidol: T Asasantin.

Dipyramidol: T Dipyramidol. T Persantin Depot.

Klopidogrel: T Clopidogrel.T Grepid. T Plavix.

Prasugrel: T Efient.

Ticagrelor: T Brilique.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ