Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Armvenstrombos.

ICD-10: I80

Orsak

Enformigt armarbete (vanlig orsak hos unga och i övrigt friska- ex v efter styrketräning, pianospel, kastsporter), fraktur nyckelben, axelskada, subkutan venport, malignitet eller okänd orsak.

Trombosen sitter oftast i trånga passagen av vena subclavia mellan nyckelbenet och första revbenet.

Symtom-status: Ensidig arm-handsvullnad med en ökad kärlteckning upp mot axel och bröstkorg på samma sida. Missfärgad arm distalt samt en tyngdkänsla och värk.

Differentialdiagnos: Erysipelas. Muskelinflammation. Lymfödem.

Utredning

Om D-Dimer visar lågt värde är det inte troligt med trombos. Ultraljud alt flebografi eller DT. Om samtidig neurologisk påverkan utred vidare ang. TOS.

Behandling

Lågmolekylärt heparin (LMH) som Fragmin, Innohep eller Klexane insätts enligt FASS. Warfarin insätts samtidigt, det lågmolekylära heparinet kan sättas ut efter man nått ner till minst INR 2,0. Alternativ är NOAK, apixaban och rivaroxaban kan ges utan LMH, Dabigatran kombineras med LMH. Warfarin-/NOAK behandling rekommenderas i 3-5 månader.

Aktuella mediciner

Lågmolekylärt heparin LMH: Inj. Fragmin/Inj Innohep/Inj Klexane.

Apixaban: T Eliquis.

Dabigatran: T Pradaxa (Antidot inf Praxbind).

Rivaroxaban: T Xarelto.

Warfarin: T Waran. T Warfarin Orion.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!