Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Barnhälsovårdens uppgifter. BVC.

Barnhälsovårdens främsta uppgift är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling. Detta sker genom en differentierad hälsoövervakning, preventivt arbete och stöttande av föräldraskapet. BVC omfattar alla barn i åldrarna 0-6 år. Besök på barnavårdscentralen (BVC) och hembesök liksom vaccinationer enligt nationella vaccinationsschemat är frivilliga och avgiftsfria.

Läkarundersökningarna görs vid 4 veckors, 6 och 12 månaders ålder. Tidigare läkarbedömningar vid 18 månader samt vid 5 års ålder har ersatts av sjuksköterskekontroll. Sista allmänna hälsobedömning av läkare görs i skolan vid 6 års ålder. Individuellt kan barnen behöva ses även vid andra tidpunkter. I varje län/större sjukvårdsområde finns en barnhälsovårdsöverläkare som har ett övergripande medicinskt ansvar och ansvar för fortbildning. I barnhälsovårdsteamet på varje barnavårdscentral ingår en sjuksköterska som bas, barnhälsovårdsläkare (allmänläkare eller barnläkare), mödra- och barnhälsovårdspsykolog och en dietist. Rikstäckande metodhandbok finns att tillgå och används i dag i stort sett i hela landet. Lokala metodhandböcker kan förekomma. Bra information fås även via 1177.se

Barnhälsovårdspersonalen ska vid misstanke på att ett barn far illa utan dröjsmål anmäla detta till sociala myndigheter.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!