Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Pediatrik / Barnhälsovårdens uppgifter
Annons:

Barnhälsovårdens uppgifter


Barnhälsovårdens främsta uppgift är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling. Detta sker genom en differentierad hälsoövervakning, preventivt arbete och stöttande av föräldraskapet. Barnhälsovårdsprogrammet omfattar alla barn och besök sker på barnavårdscentralen (BVC) fram till start i förskoleklass. Besök liksom vaccinationer enligt nationella vaccinationsschemat är frivilliga och avgiftsfria. Elevhälsan tar över efter barnhälsovården och erbjuder hälsobesök samt vaccinationer under skoltiden från förskoleklass till gymnasiet.

Rikshandboken i barnhälsovård är en webbaserad metodbok med kunskapsstöd, metodhandledning, nationella riktlinjer, regionala tillägg samt aktuell kvalitetsgranskad information (http://www.rikshandboken-bhv.se).

Barnhälsovårdsprogrammet har program för hälsoövervakning, stödjande och hälsofrämjande arbete för alla. Beroende på behov finns ytterligare insatser beskrivna som kan vara aktuella under längre eller kortare tid.

I barnhälsovårdsteamet på varje barnavårdscentral ingår en sjuksköterska som bas och en barnhälsovårdsläkare (allmänläkare eller barnläkare). En mödra- och barnhälsovårdspsykolog och i vissa landsting även andra yrkeskategorier finns knutna till barnhälsovårdsteamet. I varje län/större sjukvårdsområde finns en barnhälsovårdsöverläkare som har ett övergripande medicinskt ansvar och ansvar för fortbildning. Hälsobesök enligt barnhälsovårdsprogrammet sker vid valda tidpunkter i barnets ålder. Personal, plats och fokusområden specificeras i Rikshandboken. Läkarundersökningarna görs vid 4 veckors, 6, 12 månaders och ca 3 års ålder. Hembesök av BVC-sköterska vid 2 veckor och 8 månaders ålder. Individuellt kan barnen behöva ses även vid andra tidpunkter.

Barnhälsovårdspersonalen ska vid misstanke på att ett barn far illa utan dröjsmål anmäla detta till sociala myndigheter.

 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: