NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Barnhälsovårdens uppgifter. BVC.

Barnhälsovårdens främsta uppgift är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling. Detta sker genom en differentierad hälsoövervakning, preventivt arbete och stöttande av föräldraskapet. Barnhälsovårdsprogrammet omfattar alla barn och besök sker på barnavårdscentralen (BVC) fram till start i förskoleklass. Besök liksom vaccinationer enligt nationella vaccinationsschemat är frivilliga och avgiftsfria. Elevhälsan tar över efter barnhälsovården och erbjuder hälsobesök samt vaccinationer under skoltiden från förskoleklass till gymnasiet.

Rikshandboken i barnhälsovård är en webbaserad metodbok med kunskapsstöd, metodhandledning, nationella riktlinjer, regionala tillägg samt aktuell kvalitetsgranskad information (http://www.rikshandboken-bhv.se).

Barnhälsovårdsprogrammet har program för hälsoövervakning, stödjande och hälsofrämjande arbete för alla. Beroende på behov finns ytterligare insatser beskrivna som kan vara aktuella under längre eller kortare tid.

I barnhälsovårdsteamet på varje barnavårdscentral ingår en sjuksköterska som bas och en barnhälsovårdsläkare (allmänläkare eller barnläkare). En mödra- och barnhälsovårdspsykolog och i vissa landsting även andra yrkeskategorier finns knutna till barnhälsovårdsteamet. I varje län/större sjukvårdsområde finns en barnhälsovårdsöverläkare som har ett övergripande medicinskt ansvar och ansvar för fortbildning. Hälsobesök enligt barnhälsovårdsprogrammet sker vid valda tidpunkter i barnets ålder. Personal, plats och fokusområden specificeras i Rikshandboken. Läkarundersökningarna görs vid 4 veckors, 6, 12 månaders och ca 3 års ålder. Hembesök av BVC-sköterska vid 2 veckor och 8 månaders ålder. Individuellt kan barnen behöva ses även vid andra tidpunkter.

Barnhälsovårdspersonalen ska vid misstanke på att ett barn far illa utan dröjsmål anmäla detta till sociala myndigheter.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer