Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Akut blödning


Blodvolym ca 70ml/ kg kroppsvikt – d v s hos en 70 kg tung individ ca 5 liter.

Blodförlust upp till:

10 % Patienten i regel opåverkad, ev. matt. Puls och blodtryck normala.

20 % Matt, oro, yrsel, takykardi, sjunkande blodtryck, minskad diures.

40 % Chockbild med takykardi, hypotoni, nedsatt-upphävd diures, vasokonstriktion.

Orsak

Trauma vanligast.

Behandling:
Om allmänpåverkad patient sänk huvudändan, kompression vid blödningsstället (eller proximalt – vid blödningar från extremiteter) om möjligt, sätt Ringer-acetat, flera infarter, syrgas och inremittering till närmsta sjukhus.

Aktuella Mediciner

Infusionsvätska Ringer-Acetat.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: