NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Cerebral sinustrombos.

Ovanlig men mycket allvarlig venös trombossjukdom och såväl behandling som uppföljning får individualiseras. Handläggs alltid av neurolog!

Symtom:

Oklara cerebrala symtom speciellt hos unga under graviditet och postpartum. Huvudvärk är vanligt, kan komma långsamt eller snabbt. Snabb tryckstegring ger svår huvudvärk som följs av medvetandesänkning, fokala symtom och akuta kramper.

Diagnos:

MR, alt.CT-angio.

Utlösande faktorer:

Östrogen-p-piller, graviditet, (inkl 2-4 v postpartum), infektion i mellanöra/tonsiller, trauma, malignitet.

Utredning:

Handläggs av neurolog! Koagulationsrubbning och p-piller är vanlig riskfaktor för sinustrombos hos unga kvinnor.

Behandling:

Akut handläggning av neurolog.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer