Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Idrottsmedicin / Doping och idrott.
Annons:

Doping och idrott.


Definition

Doping strider mot etiken inom både idrott och medicin. Doping innefattar såväl tillförsel av förbjudna substanser som användande av dopingmetoder.

Oftast avses olika prestationshöjande medel, men även lugnande preparat och diuretika ingår i definitionen. Styrke- och uthållighetsidrotter som friidrott, simning, längdskidåkning, cykling har länge varit överrepresenterade inom dopingen.

WADA (World Anti Doping Agency) koordinerar det internationella dopingarbetet och tillhandahåller en uppdaterad lista över förbjudna substanser. En substans som uppfyller 2 av 3 kriterier enligt nedan klassas som förbjudet: Substansen ger 1. en prestationsförbättring eller 2. hälsorisker för idrottsutövaren eller 3. när användandet av en substans eller metod bryter mot etiken inom idrotten. Listan över förbjudna substanser och metoder WADA:s dopinglista finns på Riksidrottsförbundets sida, www.rf.se. Denna omfattar:

* Förbjudna substanser: Stimulantia, narkotika (inkl narkotiska analgetika), medel med anabol effekt, insuliner, peptidhormoner, beta-2-stimulerare (kan vara dosfråga vad gäller inhalation), ämnen med antiöstrogen effekt, diuretika och andra maskerande substanser och glukokortikoider (tillåtet med lokalbehandling). Riksidrottsförbundet tillhandahåller en aktuell svensk lista i fickformat över förbjudna ämnen.

Stimulantia: efedrin, kokain och amfetamin. Observera att efedrin ingår i en del hostmediciner.

Smärtstillande substanser: morfinpreparat och cannabinoider. Cannabidiol borttaget 2018, men har substansen framställts från cannabisplanta kan förbjudet och dopingklassad THC (tetrahydrocannabinol) finnas med.

Anabola preparat som anabola androgena steroider (AAS) höjer prestationsförmågan genom ökad muskelstyrka och uthållighet. Förstadier till nandrolon har påvisats i en signifikant andel av analyserade kosttillägg internationellt. Intag av kosttillskott kan alltså innebära risk för doping.

Peptidhormoner, tillväxtfaktorer, liknande och besläktade substanser: innefattar bl.a. tillväxthormon, erytropoetin, insulin och ACTH m.fl.

Beta-2 stimulerare i inhalationsform är tillåtna för idrottare med verifierad astma inklusive ansträngningsutlöst astma. Också en dosfråga från och med 2018: salbutamolinhalation upp till max 1600 mg på ett dygn med 800 mgx2 med 12 timmars intervall. För elitidrottare krävs dispens från Riksidrottsförbundet för bruk inom Sverige. Internationellt krävs dispens från respektive internationella specialförbund.

Beta-blockerare vid vissa idrotter, till exempel skytte.

Hormon- och metaboliska modulatorer. Ämnen med antiöstrogen effekt används av män för att minska risk för gynekomasti vid samtidigt missbruk av anabola steroider, men kan i sig förstärka effekten av steroiderna.

Diuretika och maskerande substanser innefattar till exempel diuretika och plasmaexpanders (hemohes).

Kan dölja bruk av andra substanser eller genom manipulation reducera förhöjda blodvärden.

Glukokortikoider: kortisonpreparat är i princip förbjudna. Kortison i salva/kräm/nässpray/ögon-/örondroppar är tillåtet.

Metoder att öka syretransporten omfattar bloddoping, erytropoesstimulerare och autolog blodtransfusion (eget blod).

Farmakologisk-, kemisk- och fysisk manipulation avser alla sätt att otillbörligt manipulera med dopingkontroll eller för att dölja doping.

Gendoping: Knappast utbrett (ännu) inom idrotten, men finns med på dopinglistan som förbjudna metoder.

Antileukotriener, antihistamin, natriumkromoglikat, iatropiumbromid är inte dopingklassade. För övrigt finns det substanser som är förbjudna endast inom vissa idrotter. Var god se Riksidrottsförbundets hemsida för detaljer.

* Förbjudna metoder: Metoder att öka syretransporten: farmakologiskt, kemiskt, via fysisk manipulation respektive gendoping.

Alkohol togs bort från dopinglistan 2018, men troligen kommer andra föreskrifter som reglerar detta.

Symtom

Anmärkningsvärd förändring av idrottarens prestationer. Vanligaste dopingpreparaten – anabola steroider – medför påtagligt snabb ökning av muskelmassan. Sidoeffekter som instabilt humör med latent aggression, gynekomasti, kraftig aknebildning framförallt över rygg/axlar, flintskallighet, impotens med flera. Under pågående missbruk ses hypomana faser eventuellt med aggressivitet, under abstinens depressionsbild. Anabola steroider medför ökad risk för kärlförkalkning, muskelhypertrofi av hjärtat med plötslig död, vätskeretention, påverkan på lever och njurar, prostatahypertrofi, prostatacancer med mera. Risk för beroende.

Utredning

Nationellt och internationellt pågår arbete för att förhindra och minimera dopinganvändning innefattande bland annat flygande, oannonserade tester av idrottare. En idrottare kan utsättas för dopingtest enligt särskild procedur såväl efter en idrottstävling som oanmält under träningsperiod.

I de flesta specialidrottsförbund finns en antidopingansvarig. Inom varje idrottsdistrikt finns en handläggare med ansvar för det lokala förebyggande dopingarbetet. Inom Riksidrottsförbundet finns en speciell dopingkommission med medicinsk och juridisk expertis. På deras hemsida besvaras de flesta frågor.
Dispensansökningar via speciell blankett kan göras, www.rf.se (under Anti-Doping). Dopingjouren hjälper till vid frågor om missbruk, tfn: 020-546 987, wwwdopingjouren.se

Behandling

Prevention bästa behandling. Vid frågor kan man också gå in på www.antidoping.se Noggrann information från alla som kommer i kontakt med idrottare på olika nivåer. Idrottaren bör själva ha en aktuell lista över dopingmedel, men alla läkare som ordinerar medicin till idrottare måste vara förtrogna med aktuella dopinglistan. Vid tveksamheter rekommenderas kontakt med Riksidrottsförbundet. Den aktive idrottaren är alltid ansvarig för vad hen stoppat i sig även om läkare ordinerat medicinen i fråga. Då idrottare någon gång av hälsoskäl (t.ex. akut allergisk reaktion) kan tvingas inta mediciner upptagna på dopinglistan, måste dispens för idrottsutövandet sökas från Riksidrottsförbundet.

Vid misstanke om dopingpåverkan gäller de vanliga patientetiska reglerna där det gäller att nå en kommunikation och relation till den det gäller. Berätta om dina farhågor och varför misstanken uppstått, informera, håll inte något förhör (pressa inte in någon i ett ”hörn”), ge möjlighet till uppföljning i resonemanget.

Tystnadsplikt gäller!

Du kan anonymt ringa Dopingjouren för frågor liksom givetvis narkotikapolisen (tel. 112) vid misstanke om smuggling etc.

Motionärer, idrottare på låg nivå och barn <15 år har i Sverige generell dispens via specialförbunden. Läkarintyg vid behov i efterhand, alternativt att kunna uppvisa recept. Idrottare på högre nationell nivå behöver dispens via RF (förenklad dispens gällande betaagonister och steroider i inhalationsform och lokalbehandling med kortison – dock kräver depotinjektioner med steroider ordinär dispens). Idrottare på internationell nivå behöver dispens via sitt ISF (Internationella SpecialistidrottsFörbundet). Fördjupning: www.rf.se, www.antidoping.se, www.wada-ama.org,
www.dopingjouren.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: