Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Endometrios. Adenomyos.


ICD-10: 80

Definition

Förekomst av vävnad som histologiskt liknar livmoderslemhinna (endometrium) utanför livmoderhålan.

Oftast spridning i bäcken, ibland till ovariet (då kallad chokladcysta eller endometriom). Endometrios drabbar ca var tionde kvinna i Sverige och debuterar i tonåren. Ca 100000 kvinnor i Sveriges lider av allvarliga symtom och sjukdomen orsakar förutom lidande för patienten också stora samhällskostnader genom vårdkostnader och sjukskrivning.

Adenomyos: speciell form av endometrios med inväxt av endometrieslemhinna i livmodermuskeln.

Orsak

Spridning av endometrieslemhinna till buken sker hos alla kvinnor vid retrograd menstruation, men hos 10% resorberas inte slemhinneöarna i buken, utan växer till vid nästa menscykel under inflytande av östrogen. Leder till inflammatorisk process och sammanväxningar.

Symtom

Bäckensmärtor, cykliska eller acykliska. Krampaktig mensvärk (spasmodisk dysmenorre) är det mest framträdande symtomet. Samlagssmärtor (djup dyspareuni). Smärta vid tarmtömning eller vid fylld urinblåsa. Buksmärtan kan vara kontinuerlig. Infertilitet. Obs: diagnosen ofta fördröjd på grund av att patienten fått besked om psykosomatisk orsak. Adenomyos ger dysmenorre, dyspareuni och menorragi. Endometriosbesvären försvinner vid menopaus, men kan återkomma vid hormonell klimakteriebehandling.

Gynstatus: Palpationsömhet över uterus, adnexae, bäcken, palpabel bäckenresistens. Uterus och/eller ovarier inte fritt rörliga. Palpabla små endometrioshärdar, särskilt på baksidan av uterus i istmushöjd. Adenomyos: uterus är lätt symmetrisk förstorad, palpationsöm.

Utredning

Remiss till gynekolog vid misstanke om endometrios. Vaginal ultraljudsundersökning, MRI, laparoskopi.

Behandling

Sköts av gynekolog , gärna i multiprofessionellt team med fysioterapeut, barnmorska, smärtläkare, kurator.

Vid infertilitet skrivs remiss infertilitetsklinik, ev. IVF.

Smärtor : symptomatisk behandling med paracetamol kombinerad med NSAID.

Vid menorragi: Tranexamsyra.

Hormonterapi med monofasiska kombinerade preventivmedel, helst gestagendominerade med levonogestrel. Dessa bör patienten ta kontinuerligt eller med få avbrott (långcykelbehandling), för att uppnå amenorré och anovulation.

Hormonell behandling med gestagena läkemedel t.ex. T Provera 10 mg x1 eller T Primolut-Nor 5 mg x 2. Doshöjning upp till 30 mg/dag för att uppnå blödningsfrihet och smärtfrihet. Observans på gestagena biverkningar.

Hormonell kombinationsbehandling med samtidig behandling med hormonspiral och antingen gestagena läkemedel eller kombinerade monofasiska preventivmedel.

Nässpray Nafarelin (GnRH – analog) – specialistbehandling

Icke-medikamentell behandling inkluderar fysioterapi, fysisk aktivitet, TENS, akupunktur mm. Multiprofessionellt stöd och uppföljning.

Vid smärta som stör nattsömnen erbjuds KBT, antidepressiva med sedativ effekt eller melatonin.

Vid smärtsensitisering och utveckling av kroniskt smärttillstånd kan behandlingen tricykliska antidepressiva, antiepileptika eller svaga opioider bli aktuell.

Ytterligare rekommendationer inkluderar diagnostik, uppföljning och hantering av akuta smärtskov, psykiatrisk samsjuklighet mm.

Vid utebliven effekt av ovanstående erbjuds patienten kontakt med erfaren endometrioskirurg för ev kirurgisk åtgärd.

Adenomyos: Vid lindriga besvär symptomatisk behandling som vid endometrios. Vid svåra besvär ev hysterektomi.

Fördjupning

https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_66

svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi: 

Socialstyrelsen. Nationella Riktlinjer för vård vid endometrios. 2018. 

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Analgetika

Paracetamol: T Alvedon.

Fibrinolyshämmare:

Transexamsyra: T Cyklo-f. Brustabl/Inj./T Cyklokapron.

GnRH-analog:

Nafarelin: Nässpray Synarela.

Hormoner
Kombinations p-piller:

Etinylestradiol + levonogestrel: Abelonelle 28. T Anastrella 28. T Erlibelle.
T Neovletta. T Neovletta 28. T Prionelle. T Prionelle 28.

Etinylestradiol + norgestimat: T Amorest 28 Cilest 28.

Etinylestradiol+ drospirenon: T Daylette, T Estrelen, T Yaz.

Gestagen

Medroxiprogesteron: T Provera.

Noretisteron: T Primolut-Nor.

NSAID

Dexibuprofen: T Tradil.

Ibuprofen: T Ibumetin.

Ketoprofen: K Orudis Retard.

Naproxen: T Naproxen.

För dig som patient
Läs mer om Endometrios. Adenomyos.
 på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis