NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Endometrios. Adenomyos.


ICD-10: 80

Definition

Förekomst av vävnad som histologiskt liknar livmoderslemhinna (endometrium) utanför livmoderhålan.

Oftast spridning i bäcken, ibland till ovariet (då kallad chokladcysta eller endometriom). Endometrios drabbar ca var tionde kvinna i Sverige och debuterar i tonåren. Ca 100000 kvinnor i Sveriges lider av allvarliga symtom och sjukdomen orsakar förutom lidande för patienten också stora samhällskostnader genom vårdkostnader och sjukskrivning.

Adenomyos: speciell form av endometrios med inväxt av endometrieslemhinna i livmodermuskeln.

Orsak

Oklart varför spridning av endometrieslemhinna sker, olika teorier finns.

Symtom

Bäckensmärtor, cykliska eller acykliska. Krampaktig mensvärk (spasmodisk dysmenorre) är det mest framträdande symtomet. Samlagssmärtor (dyspareuni). Smärta vid tarmtömning. Buksmärtan kan vara kontinuerlig. Riklig menstruation (menorragi). Infertilitet. Obs: diagnosen ofta fördröjd på grund av att patienten fått besked om psykosomatisk orsak. Adenomyos ger dysmenorre, ffa med smärtor i slutet av menstruationsblödningen. Dyspareuni och menorragi. Endometriosbesvären försvinner vid menopaus.

Gynstatus: Palpationsömhet över uterus, adnexae, bäcken, palpabel bäckenresistens, uterus inte rörlig, palpabla små endometrioshärdar, särskilt på baksidan av uterus i istmushöjd. Adenomyos: uterus är lätt symmetrisk förstorad, palpationsöm.

Utredning

Remiss till gynekolog vid misstanke endometrios. Vaginal ultraljudsundersökning, MRI, laparoskopi.

Behandling

Sköts av gynekolog, sköterska eller barnmorska med specialkunskap om endometrios, och/eller multiprofesionellt team.

Vid infertilitet remiss infertilitetsklinik, ev. IVF.

Smärtor och blödningar: symptomatisk behandling med paracetamol kombinerad med NSAID. Narfrarelin i nässpray (specialistbedömning).

Vid menorragi: Tranexamsyra.

Hormonterapi med monofasiska kombinerade preventivmedel. Dessas kan patienten ta kontinuerligt eller med få avbrott (långcykelbehandling), för att uppnå amenorré och anovulation.

Hormonell behandling med gestagena läkemedel tex Progesteron i 4–6 månader, tills tecken på endometrios upphört. t.ex. T Provera 10 mg x1 eller T Primolut-Nor 5 mg x 2 upp till 10 mg x 2 vid spotting.

Icke-medikamentell behandling inkluderar fysioterapi, fysisk aktivitet,TENS, akupunktur mm. Multiprofesionellt stöd och uppföljning.

Hormonell kombinationsbehandling med samtidig behandling med hormonspiral och antingen gestagena läkemedel eller kombinerade monofasiska preventivmedel.

Behandling med GnRH-agonist.

Vid smärta som stör nattsömnen erbjuds KBT, antidepressiva med sedativ effekt eller melatonin.

Vid smärtsensitering och utveckling av kronisk smärttillstånd kan behandlingen tricykliska antidepressiva, antiepileptika eller svaga opioider bli aktuell.

Ytterligare rekommendationer inkluderar diagnostik, uppföljning och hantering av akuta smärtskov, psykiatrisk samsjuklighet mm.

Vid utebliven effekt av ovanstående erbjuds patienten kontakt med erfaren endometrioskirurg för ev kirurgisk åtgärd.

Adenomyos: Vid lindriga besvär symptomatisk behandling som vid endometrios. Vid svåra besvär ev hysterektomi.

Fördjupning

https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_66

svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi: https://www.sfog.se/start/raadriktlinjer/sfog-raad-gynekologi/benign-gynekologi/

Socialstyrelsen. Nationella Riktlinjer för vård vid endometrios. 2018. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-12-27.pd

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Analgetika

Paracetamol: T Alvedon.

Fibrinolyshämmare:

Transexamsyra: T Cyklo-f. Brustabl/Inj./T Cyklokapron.

GnRH-analog:

Narfarelin: Nässpray Synarela.

Hormoner
Kombinations p-piller:

Etinylestradiol + levonogestrel: Abelonelle 28. T Anastrella 28. T Erlibelle.
T Neovletta. T Neovletta 28. T Prionelle. T Prionelle 28.

Etinylestradiol + norgestimat: T Amorest 28 Cilest 28.

Etinylestradiol+ drospirenon: T Daylette, T Estrelen, T Yaz. T Zelle.

Gestagen

Medroxiprogesteron: T Provera.

Noretisteron: T Primolut-Nor.

NSAID

Dexibuprofen: T Tradil.

Diklofenak: T Diklofenak.

Ibuprofen: T Ibumetin.

Ketoprofen: K Orudis Retard.

Naproxen: T Naproxen.

För dig som patient
Läs mer om Endometrios. Adenomyos.
 på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer