Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Flytning hos barn

Orsak

Streptokocker och hemofilus vanligast. Eventuellt springmask, främmande kropp, candida.

Symtom

Flytning från underlivet, klåda, sveda. Om kraftig rodnad tänk på streptokockinfektion (”stjärtfluss”).

Diagnostik

Urinodling, Step A, bakterieodling, tejptest.

Behandling

Allmänna råd om måttlig hygien, löst sittande underkläder. Avvakta odlingssvar och ge riktad antibiotikabehandling, eller behandling mot springmask. Vid misstanke om främmande kropp akut remiss till barnklinik. Om misstanke på övergrepp gäller anmälningsplikt till socialtjänsten.

 

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer