NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Flytning hos barn

Orsak

Streptokocker och hemofilus vanligast. Eventuellt springmask, främmande kropp, candida.

Symtom

Flytning från underlivet, klåda, sveda. Om kraftig rodnad tänk på streptokockinfektion (”stjärtfluss”).

Diagnostik

Urinodling, Step A, bakterieodling, tejptest.

Behandling

Allmänna råd om måttlig hygien, löst sittande underkläder. Avvakta odlingssvar och ge riktad antibiotikabehandling, eller behandling mot springmask. Vid misstanke om främmande kropp akut remiss till barnklinik. Om misstanke på övergrepp gäller anmälningsplikt till socialtjänsten.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer