Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Flytning hos barn

ICD-10: N89

Orsak

Kan bero på streptokocker, stafylokocker och haemophilus. Eventuellt springmask, främmande kropp, candida. Överväg möjligt sexuellt övergrepp!

 

Symtom

Flytning från underlivet, klåda, sveda. Om kraftig rodnad tänk på streptokockinfektion; s.k. ”stjärtfluss”.

 

Diagnostik: Bakterieodling, tejptest om misstanke på springmask. (se detta avsnitt).

Behandling

Allmänna råd om måttlig hygien, rena underkläder, skyddande salva. Avvakta odlingssvar och ge riktad antibiotikabehandling, eller behandling mot springmask. Vid misstanke om främmande kropp krävs vanligen narkos för diagnostik och avlägsnande. Om misstanke på övergrepp gäller anmälningsplikt till socialtjänsten!

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!