Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Förmaksflimmer

ICD-10: I48

Orsak

Ofta okänd men ökad risk vid: Hypertoni. Ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtsvikt. Vänsterkammarhypertrofi. Klaffel. Stora förmak. Stress. Etylmissbruk. Högt koffeinintag. Sömnapné. Tyreotoxicos. Postoperativt efter hjärtkirurgi. Vid paroxysmalt flimmer ofta helt normala fynd mellan perioderna avseende hjärtfunktion.

Symtom

Ofta (30 %) asymtomatiskt. Andfåddhet. Trötthet. Bröstsmärta. Känsla av hjärtklappning eller oregelbunden hjärtaktion.

Status

Bedöm allmäntillstånd. Ödem, cyanos, halsvenstas? Auskultera hjärta och lungor. Blodtryck?

Utredning

EKG ställer diagnos. Bedöm hjärtfrekvens. Lab i form av tyroideaprov, elstatus, kreatinin och leverstatus.

Behandling

Akut remiss till medicinklinik vid

1) Flimmerduration < 48 timmar för ställningstagande till farmakologisk konvertering eller till akut elkonvertering. Opåverkad pat kan åka taxi eller som passagerare i bil.

2) Påverkad patient, med hög hjärtfrekvens, ev. samtidig angina, hjärtsvikt, synkope och/eller hypotension med systoliskt tryck < 100 mm Hg. Sätt i.v. nål. Ge syrgas 2-3 liter på grimma. Vb Furosemid 40 mg i.v. vid svikt. Larma ambulans.

Hos opåverkad patient med förmaksflimmer kan behandling startas på vårdcentral. Men gärna kontakt med kardiolog, och med planering inför ev. elkonvertering.

> 48 timmar eller av okänd duration. Grundstenarna är frekvensreglering

(sänka hjärtfrekvens till cirka 80-90/min- med betablockad, kalciumantagonist eller digitalis), återställande av sinusrytm samt

emboliprofylax i form av Waran om ej kontraindikationer i så fall allt oftare NOAK (apixaban, dabigatran eller rivaroxaban) ASA är inte tillräckligt. Även de med intermittent flimmer ska som regel ha antikoagulantia (i princip alla över 65 års ålder + under med ökad riskprofil).

Remiss för planerad elkonvertering och Waranjustering.

 

Aktuella Mediciner

Apixaban: Eliquis.

Dabigatran: T Pradaxa.

Digoxin: T Digoxin.

Furosemid: Inj Furosemid.

Metoprolol: T Metoprolol.

Rivaroxaban: T Xarelto.

Verapramil: T Verapramil.

Warfarin: T Waran.

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Förmaksflimmer på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer