Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hepatit A.

ICD-10: B 19. –P

Se även avsnittet om Hepatit A i kapitlet Mag- och Tarmsjukdomar.

Orsak

RNA-virus som utsöndras med avföringen. Smittar ffa genom förorenad mat och vatten, men även vianära kontakt inom hushåll eller förskola. Kan även spridas via sexuell kontakt eller med infekterade sprutor.  Inkubationstid 2–6 veckor, utläkning 2–3 månader.

Symtom

Preikteriska stadiet: Trötthet, måttlig feber, illamående, huvudvärk, diarré eller förstoppning, aptitlöshet. Ikteriska stadiet:  gulfärgning av ögonvitor och hud, kittärgad avföring och mörk urin, klåda och urtikaria, ibland peteckier/hudblödningar.

Utredning

Blodprov; anti HAV. ASAT, ALAT, bilirubin, PK/INR, albumin.

Behandling

Ingen. God prognos och läker ut av sig själv men långdraget förlopp med trötthet. Ingen smittfrihetskontroll behövs. Genomgången Hepatit A-infektion ger livslång immunitet. Vaccin finns. Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Vaccin Hepatit A: Inj. Havrix. Inj. Vaqta.

Vaccin Hepatit A+B: Inj. Ambirix. Inj. Twinrix paediatric/vuxen.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Enkät: Hosta

Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Enkät: Hosta