Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Barnets sjukdomar > Infektionsbenägna barn.

Infektionsbenägna barn.

Definition

Normalt antal infektioner hos barn: Barn under 4 år: 6-8 viroser/år (upp mot 15), barn över 4 år: oftast färre.

Differentialdiagnoser: Recidiverande svåra bakteriella infektioner: Tänk på cystisk fibros, astma, adenoid, immunbristsjukdom. Immunbrist kan misstänkas vid recidiverande otiter, fler än en lobär pneumoni, meningit eller sepsis. Det finns även periodvisa febertillstånd som ex v PFAPA (periodisk feber, aftös stomatit, faryngit och adenit – autoimmun sjkd debut i regel före 5 års ålder och läker i regel ut på 3-5 år).

Utredning

Vanliga virusinfektioner behöver inte föranleda immunologisk utredning. CRP vid akut sjukdom för att skilja mellan virusinfektion (under 50 i CRP) eller bakteriell infektion (över 50 i CRP). NPH-odling nästan aldrig indicerat vid ÖLI (pneumokocker, Haemophilus, Moraxella och ibland även meningokocker ingår i normalfloran hos småbarn). Kontroll av vikt- och längdutveckling. Vid riktad misstanke om immunbrist tas kvantitativa immunoglobuliner (IgG, IgA, IgM, IgE), subklasser IgG från skolålder samt LPK, diff. (neutropeni? neutrofila granulocyter< 1,0 x 109/L). Vid misstanke på svår immunbristsjukdom remitteras omgående till barnläkare. Dessa barn får inte vaccineras med levande vaccin som BCG och MPR; barnet kan då bli allvarligt sjukt.

Tänk på: Kontinuitet (undvika jourmottagning), undvika onödiga antibiotikakurer, vid behov av antibiotika användes smalspektra. Information och stöd till föräldrarna. Mindre barngrupp, ev intyg. Pneumokockvaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ