Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Pediatrik / Infektionsbenägna barn.
Annons:

Infektionsbenägna barn.


Definition

Normalt antal infektioner hos barn: Barn under 4 år: 4–8 viroser/år (kan vara upp mot 15), barn över 4 år: oftast färre.

Uppmärksamma ffa recidiverande bakteriella infektioner. Överväg astma, cystisk fibros, immunbristsjukdom. Tecken som bör föranleda remiss för immunbristutredning: ≥1 invasiv infektion per år, ≥2 sinuiter eller pneumonier per år, ≥4 antibiotikakrävande otiter/ år. Ovanliga patogener, ovanlig lokalisation, komplikationer, återkommande abscesser. Avsaknad av förväntat svar på adekvat antibiotikabehandling.

Utredning

Vanliga virusinfektioner behöver inte föranleda immunologisk utredning. NPH-odling är nästan aldrig indicerat vid enstaka ÖLI. Kontrollera vikt- och längdutveckling. Efterfråga hereditet. Passiv rökning vid återkommande luftvägsinfektioner. Konsultera ev barnläkare, kontrollera blodstatus med diff och ev immun elfores. Vid misstanke om immunbrist eller allvarligt kroniskt tillstånd remiss till barnläkare för utredning. Avvakta vaccination med levande vaccin om misstanke om immunbrist.

Fördjupning

Infektionskänslighet hos barn. Viss Vårdprogram – Region Stockholm. https://www.viss.nu/kunskapsstod/vardprogram/infektionskanslighet-hos-barn

Viral respiratory infections in the community: epidemiology, agents, and interventions. Monto. Am J Med. 1995

Approach to Children with Recurrent Infections. Hernandez-Trujillo. Immunol Allergy Clin North Am. 2015

 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: