NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Kornealerosion. Hornhinneerosion

ICD-10: H160, S05

Orsak

Vanligen trauma, tex efter fingernagel, trädgren eller papper som kommit emot ögat.

Symtom

Kan vara intensiv smärta med ökat tårflöde, skavkänsla, ökad ljuskänslighet och blefarospasm.

Status

Efter infärgning med fluorescein, ses erosionen tydligt vid belysning med blått ljus. Uteslut djupare eller genomgripande skada, uteslut främmande kropp.

Behandling

Ögonsalva, tex Ögonsalva Oculentum Simplex x 4-5 tills symtomen går över. Vid risk för sekundärinfektion kan man ge antibiotikasalva (Oftaquix till kontaktlinsbärare pga högre risk för Pseudomonasinfektion). Förband om erosionen är stor. Ge inte lokalanestetika som smärtbehandling. Risk att såret återkommer i perioder pga att epitelet i hornhinnan ej är lika adherent över det utläkta sårområdet. Om recidiverande erosioner eller sekundärinfekterade ta kontakt med ögonläkare.

 

Aktuella Mediciner

Fucidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögonsalva Chloromycetin/Ögonsalva Kloramfenikol.

Levofloxacin:Ögdr Oftaquix

Mjukgörande salva: Ögonsalva Oculentum Simplex APL.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer