Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Barn- & mödrahälsovård > Bedömningar på 
barnavårdscentralen. BVC.

Bedömningar på 
barnavårdscentralen. BVC.

Psykomotorisk utveckling:

Cirka 80 % av barnen i respektive ålder klarar nedanstående motoriska färdigheter:

6-8 veckor: Håller upp huvudet i bukläge. Rör armar och ben symmetriskt. Öppnar händerna. Ger god kontakt, svarsleende och ljud. Följer föremål/ljuset med blicken. Nyföddhetsreflexerna: Moro borta vid 4 mån ålder, gripreflex och asymmetrisk tonisk nackreflex (ATNR) borta vid 6 mån ålder. Moro: barnet ligger på rygg, man drar det lätt uppåt i armarna, släpper taget och barnet slår ut med armarna. Gripreflex: barnet böjer tårna när man trycker under trampdynan intill tårna. ATNR (assymetriska toniska nackreflexen): barnet ligger på rygg, vrid dess huvud 90 grader åt sidan och barnet stäcker på armen åt det hållet huvudet är vänt och flekterar med motsatt arm och ben.

6 månader: Ger god kontakt. Jollrar nyanserat. Vänder runt på plant underlag. Barnet hjälper till när man drar det i armarna upp mot sittande från ryggläge. Flyttar föremål mellan händerna, griper aktivt. Gripreflex och ATNR) borta.

10-12 månader: Reser sig och går utmed möbler. Sitter stadigt utan stöd. Ger god kontakt. Vinkar och klappar händerna. Slår två klossar mot varandra. Förstår enstaka ord. Leker tittut. Pincettgrepp. Fallskyddsreflex utvecklad vid 9 månaders ålder.

18 månader: Går utan stöd. Säger 8-10 ord och förstår flera ord. Staplar 2-3 klossar på varandra. “Klotterritar”. Leker “gömmalek”. Drar av sig mössa och strumpor. Pekar ut kroppsdelar. Hämtar och gör saker på begäran.

5-6 år: Kan stå på ett ben och hoppa på ett ben. Klipper en cirkel, ritar en människa med fem detaljer, kopierar geometriska figurer. Lyssnar, förstår berättelser, återberättar. Väntar på sin tur. Leker med jämnåriga.

De flesta prematurer kommer ifatt under första levnadsåret. Jämför färdigheterna med barnets biologiska ålder ex 8 månaders kronologiska ålder motsvarar 6 månaders biologiska ålder om född vecka 32. Lyssna alltid på föräldrarnas oro. Avvikelse i en funktion kan förekomma normalt – vid osäkerhet eller avvikelse i flera funktioner, kontakta barnläkare. Barn med mental retardation har som regel förseningar inom alla sektorer. Barn med cerebral pares kan ha isolerad grovmotorisk försening/svag spontanmotorik/tonusförändringar. Sidoskillnad är inte normalt! Konsultera alltid barnläkare vid osäkerhet.

Somatiskt status:

Vid varje läkarkontroll görs bedömning av psykomotorik (utvecklingsbedömning), allmän kroppsundersökning och kontroll av tillväxt. Undersök nyfödda när de ligger på undersökningsbordet, från 5-6 månaders ålder sitter barnet på förälderns knä.

Tillväxt:

Längd: Korrigera för prematuritet upp till 2 års ålder. Liten vid födelsen (SGA = small for gestational age): längd eller vikt ≤ -2 SD för graviditetslängden. Ex v fullgången v 40, längd ≤ 46 cm, vikt ≤ 2,5 kg. Remittera SGA-barn utan catch-up-tillväxt. Tillåtet att byta längdtillväxtkanal under första två levnadsåren, därefter ska samma kanal följas till pubertet, avvikelser remitteras. Remittera barn med längdtillväxtlinje < -2 0 SD efter 2 års ålder för genomgång hos barnläkare (oftast konstitutionell kortvuxenhet). Tumregel för medelföräldralängd (target height enligt Tanner) för pojke: (moderns längd + faderns längd) /2 + 6,5 cm. För flicka – 6,5 cm. Förväntad tillväxtintervall: medelföräldralängden +/- 10 cm, motsvarande +/- 1,5 SD i SD score. På tillväxtkurvan finns nomogram för medelföräldralängd: lägg in moderns och faderns längd på var sin axel och dra en linje mellan. Barnets förväntade tillväxt är skärningspunkten +/- 1,5 SD. Hur lång man blir styrs allmänt av föräldrarnas längd, sjukdomar i barndom, sömn, kost och åldern för pubertet. Under första levnadsåret växer man på mat, därefter på tillväxthormon och under pubertet på könshormoner (tillväxtspurt). Avplanande längdtillväxt utan andra symptom kan vara hypotyreos, glutenintolerans, hjärntumör, psykosociala orsaker. Flickor med Turners syndrom är kortväxta. Tillväxthormonbrist är ovanlig.

Vikt: Avplanande vikt under första levnadsmånader: uteslut brist på mat, urinvägsinfektion (UVI), anknytningsproblem. Viktdeviation efter 6 mån ålder vid ex matbrist, glutenintolerans, födoämnesintolerans, UVI, psykosocial orsak. Viktkanal ≤ 2 SD nedom längdkanal (lång och smal) remitteras för genomgång, vb dietistkontakt. Övervikt och fetma ska handläggas på BVC i första hand (sjuksköterska, BVC-dietist).

Hud:

Ikterus: Bröstmjölks inducerad ikterus vanligast efter 2 veckors ålder. Bedöms bäst i dagsljus vid fönstret. Avvakta om välmående barn och fin viktuppgång. Vid ökande ikterus eller utebliven förbättring efter 2 veckor uteslut infektion (UVI), hypotyreos, hepatit, gallvägsatresi (kittfärgad avföring, konjugerat bilirubin över 20 % av tot bilirubin). Kvarstående symtom vid 4 veckor bedöms av barnläkare.

Hemangiom:storkbett” eller kapillära hemangiom på panna, ögonlock och nacke försvinner under uppväxtåren, bleknar bort från mitten och utåt. Smultronmärken eller infantilt hemangiom (kavernöst hemangiom) mindre vanliga, fläckformiga vid födelsen, växer under första levnadsåret, återbildas i de flesta fallen efter ett par år (50% före 5 års ålder – 90% före 9 års ålder) Vid ev behandling kortisoninj eller laser, man forskar på propranololbehandlning. Eldsmärken eller naevus flammeus följer utbredningen av nervsegment (kan slipas bort eller laserbehandlas).

Mongolfläckar: blålila hudpigmentering över korsryggen och glutealt. Normalt förekommande hos barn med mörkare hudfärg, försvinner under barnaåren. Behandlas inte.

Ögon:

Ögonundersökning vid 6-8 veckor: Finns ”röd reflex” vid ögonspegling med genomfallande ljus (liten ljuscirkel på oftalmoskop)? Ser barnet? Vid minsta tveksamhet remiss ögonläkare. Orsaker till synnedsättning: kongenital katarakt (måste hittas före 3 mån ålder annars risk för synnedsättning, saknar ”röd reflex”), retinoblastom (saknar ”röd reflex”), optikusatrofi och perinatala skador. Remiss till ögonläkare även vid nystagmus, ptos, olikstora pupiller, påtaglig skelning eller onormala ögonrörelser, och ojämn, oklar eller stor cornea (>12 mm) liksom vid oro från föräldrar eller BVC personal. Hereditet för ögonsjukdomar?

Skelning: Intermittent skelning normalt hos nyfödda, försvinner efter några månaders ålder. Om kvarstående eller påtaglig hos barn under 3 månader, remittera till ögonläkare. Intermittent skelning får förekomma upp till 6 mån ålder, därefter remitteras all skelning. Latent skelning förekommer enbart när ögat är trött (anamnes). Inåtskelning vanligast, kontinuerlig utåtskelning patologisk. Epikantusveck medialt, brett eller smalt mellan ögonen, kan ge falskt intryck av skelning.

Trång tårkanal: avvakta till ett års ålder då remiss vb till ögonläkare (ev dilatation av tårkanalen under sedering). Tvätta med vatten utifrån inåt mot mediala ögonvrån.

Synundersökning: Oftast vid 4 års ålder, kompletterande undersökning vid 5½ års ålder vb HVOT (syntavla för barn med dessa bokstäver) på 3 meters avstånd rekommenderas. Normal syn över 0,8.

Öron:

Hörsel: Screening för sensorineural hörselskada på BB med otoacustisk emission (OAE) [prob i hörselgången] som testar innerörats yttre hårcellsfunktion. Hörseltest (ex BOEL) görs på BVC – med klockor-vid 7-8 månaders ålder och lekaudiometri vid 4 års ålder. Dessa undersökningar ersätts av hörselenkät på många BVC. Barn med försenat eller otydligt tal, beteendeproblem, inlärningssvårigheter, neurologisk sjukdom eller synnedsättning ska remitteras till audiolog liksom barn med hereditär hörselnedsättning i släkten samt misstanke på nedsatt hörsel. Normal hörsel: hör ett tonmedelvärde om 20 dB eller lägre.

Preaurikulärfistel eller fibrom är rester av gälbågssystemet, remiss öronmottagning. Kan vara kombinerat med andra missbildningar, hörselnedsättning. Fibrom extirperas vid lämplig tidpunkt.

Utåtstående öron: utebliven bildning av ytterörats antihelixveck, kan ev åtgärdas plastikkirurgiskt närmare skolålder. Nyföddas öron kan tejpas, viker sig inte så lätt.

Munhåla:

Gomspalt: Hel övre gom?

Torsk i munnen: Vichyvatten eller bikarbonatlösning på bomullstuss stryks över munslemhinnan. Mycostatinlösning vb (ev Daktacort till ammande moderns bröstvårta).

Tänder: Två framtänder nertill vid 6 mån ålder, två framtänder upptill vid 1 års ålder. Om inga tänder vid 2 års ålder, remiss till tandläkare (behövs i praktiken nästan aldrig). Ramlat och slagit framtänder – tandläkarkontroll.

Hjärta:

Blåsljud: vid 6-8 veckors undersökning remitteras alltid till barnklinik. Kontrollera POX (syremättnad) och blodtryck i arm och ben. POX normalt>95 %. Vid coarcatio lägre POX och minst 20 mm Hg lägre tryck i ben än arm. Akut remiss om dåligt barn: trött, stillsamt eller oroligt, orkeslöst, svettas när det äter, dålig viktuppgång. Palpitation, fremissement, femoralispulsationer? Leverförstoring, takypne, indragningar? Barn under 1år remitteras till barnklinik (ultraljud). Äldre barn över 1 år kan i första hand kliniskt undersökas av barnläkare med erfarenhet av blåsljud. Fysiologiskt blåsljud är vanligt förekommande efter 1 års ålder, kan höras intermittent och försvinner under uppväxtåren.

Buk:

Buk: lever med mjuk, slät kant kan palperas normalt ett tvärfinger nedom arcus, Mjälte palpabel enbart vid infektion. Små njurar kan ibland palperas när barnet ligger avslappnat. Stor buk, ex v cystnjurar, hydronefros, megacolon, malabsorption, tumör (Wilms tumör) remitteras utan dröjsmål.

Navelbråck: försvinner vanligen spontant. Remitteras efter 2 års ålder vid bråcköppning över två tvärfingrar som ställer till bekymmer eller vid 4 års ålder vid kvarstående bråck.

Navelgranulom: tvätta av med vatten 1-3 gånger per dag upp till 3 veckors ålder, därefter lapisering vid behov.

Rektusdiastas: en svaghet 1-2 cm i rektusskidans mittlinje, buktar ut vid skrik. Borta vanligen vid 3 års ålder, vid kvarstående utbuktning remiss (epigastricabråck, ses på ultraljud).

Yttre genitalia:

Fimosis: Förhuden kan som regel dras tillbaka först vid 5-6 års ålder (vanlig föräldrafråga). Se avsnittet Phimosis i kap Barnens sjukdomar.

Hydrocele: Behöver i regel inte remitteras. Undantaget hydrocele som ger besvär när barnet börjar gå och kvarstående hydrocele vid 3 års ålder.

Ljumskbråck: Skall alltid remitteras, även bara på anamnes.

Retentio testis: Remitteras vid 6 månaders ålder då tidig operation för att minska risken för nedsatt fertilitet.

Retraktila testiklar: ”Mjölka” ner testiklarna och släpp greppet. Normalt om de stannar kvar i skrotums mellersta eller nedre del, annars remiss.

Höftleder:

Höftledsluxation (undersökning vid 6-8 veckors ålder): Asymmetriska lårveck, oliklånga ben, svårt att abducera höftleden det kan knäppa (Ortolanis test – vid 45-70 grader abduktion reponering med klick vid adduktion åter subluxation) eller man känner hur höftkulan glider in i acetabulum när man trycker den neråt vid abduktion 45 grader (Barlows test). Vanligare vid sätesförlossningar, hereditet, kvinnligt kön, neurologiska sjukdomar (benmotorik). Frikostig remittering. Vissa orter screenar nyföddas höfter.

Knakande ljud och krepitationer: Förekommer normalt i lederna, framför allt axlar och knän. Vid 18 mån ålder ska barnet kunna gå stadigt. Hälta eller asymmetrisk gång är inte normalt.

Neurologi:

Fontanell: Varierande normal storlek från 0,5 x 0,5 cm till 4 x 4 cm. Sluten vid 1 års ålder. Spänd fontanell och vida suturer (mer än 0,5 cm breda liksom ökande huvudomfångskurva vid hydrocefalus) remitteras utan dröjsmål.

Huvudomfång: Skall mätas upp till 18 månaders ålder. Avvikelse mer än 1 kanalbredd (intervall 0-3, 6-9 eller 6-12 månader) skall remitteras utan dröjsmål. Orsaker kan vara hydrocefalus, för tidig suturslutning, mikrocefalus (huvudomfångskurva <3 SD under det normala, utvecklingsstörning). Obs ärftlighet (hattstorlek på föräldrar).

Tonus: Hypo-eller hypertonus samt asymmetriskt eller onormalt rörelsemönster ska remitteras. OBS: inte invikta tummar mer än två månader, inte konstant knutna händer. Svårt att diagnostisera cerebral pares (CP) under första levnadsmånader, blir tydligare närmare ett års ålder. Misstänks vid onormal muskeltonus (initialt hypoton och därefter alltmer spastisk, stegrade reflexer), försenad motorisk utveckling, onormalt eller asymmetriskt rörelsemönster, kvarstående nyföddhetsreflexer (Moro, gripreflex och ANTR). Dessutom ofta allmänt missnöjt och irritabelt barn med uppfödningssvårigheter (svårt att suga).

Huvud, hals:

Sned skalle: Variera huvudläge, avlasta, mjuk huvudkudde, vänd sängen. Omformning lätt att åstadkomma till 3-4 mån ålder. Remittera till barnläkare vid 3 månaders ålder om ansiktet är asymmetriskt och kalotten roterad (öronen asymmetriskt belägna vid inspektion på huvudet uppifrån).

Torticollis: Snedställning av huvudet pga stramhet i m.sternocleidomastoideus efter blödning i muskeln vid förlossning. Sjukgymnastbehandling. Skelning med inställningsrörelse kan simulera torticollis, dock varken stram eller konstant. Torticollis följs av barnläkare och sjukgymnast.

Ryggrad, extremiteter:

Sakral grop: Normalt ifall hudtäckning annars remiss till barnklinik på misstanke om fistel (sondera djupet med en stålpinne). Sned eller tvådelad crena ani ses ofta och noteras i journalen som enda åtgärd om normala benrörelser och normal miktion (avvikelse annars över sacrum kan tyda på spina bifida occulta).

Plattfothet: (pes plano valgus): Låga fotvalv. Råd om stabila skor med fast hälkappa, inte hålfotsinlägg (påverkar inte fotens utseende eller funktion). Vid smärtor remiss till ortoped. Oftast är det dock inte plattfothet utan beroende på att barnet valgiserar i fotleden pga ledelasticitet; normalt hos barn. Kontrollera att mediala fotvalvets form normaliseras när barnet står på tå.

Klumpfot: (pes eguinovarus adductus, PEVA: Kongenital deformitet. Fotleden står i equinus, bakfoten i varus och framfoten i adductus supination. Behandling påbörjas under första levnadsveckan (gipsbehandling, akillotenotomi, Denis-Browneskena).

Hälfot: (pes calcaneo valgus): Foten ligger uppslagen mot underbenet, barnet legat med foten uppslagen intrauterint. Tänja foten dagligen är oftast tillräckligt, annars remiss ortoped vid 3 mån ålder.

Metatarsus adductus: Framfoten pekar inåt, bakfoten normal ställd. Tänja dagligen till normalläge. Vid utebliven normalisering remiss ortoped vid 3 mån ålder (ortos eller gips i några veckor).

Syndaktyli: (hudsammanväxt mellan tårna): Påverkar inte tårnas funktion. Operation riskerar att försämra funktionen.

Curly- toe- deformitet: Felställning där oftast fjärde eller femte tån lägger sig ovanpå eller under intilliggande tån. Kan försvinna spontant under barnaåren. Remitteras om ont vid gång.

Tågångare: Vanligast är habituella tågångare (går fortare med bättre balans). Ärftlig orsak vanlig. Uteslut medfödd kort hälsena (dorsal flektion i fot skall vara <90° mellan fotrygg och underben med sträckt knä, barnet kan gå på hälar, sitta på huk med hela fotsulan på golvet). Tänk på neurologisk sjukdom som CP m fl. Vid uttalade besvär eller kvarstående symtom vid 7 års ålder, remiss ortoped.

Fördjupning: www.rikshandboken-bhv.se

www.1177.se

Vaccinationer av barn:

Se under denna rubrik i kapitlet Barnens sjukdomar. 

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ