Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Lymfangit

ICD-10: L03

Definition: Inflammation i lymfkärl.

 

Orsak: Akut streptokock- eller stafylokockinfektion med ursprung i infektion distalt om lymfangiten. Infektionen ger upphov till vidgning av lymfkärlet med dilatation av omgivande små blodkärl som följd. De röda strecken som ses på huden är dessa vidgade blodkärl och de utgör inget tecken på ”blodförgiftning” (sepsis).

 

Symtom

Rodnat streck proximalt om infektionen.

 

Diagnos: Initialt diskreta besvär utöver själva strecken. Så småningom tempstegring och ömmande lokala adeniter.

 

Differentialdiagnos: Tromboflebit.

 

Utredning

Ingångslokalen identifieras, körtelpalpation, om tempstegring ev. CRP.

Behandling

Vid lymfangit måste man misstänka att infektionen kan sprida sig och i värsta fall förorsaka en sepsis. Därför antibiotikabehandling – nedan vuxendoser.

–  Vid lätt till måttlig lymfangit ge t ex T Kåvepenin 1 g, x3 i 10 dagar. Vid pc allergi klindamycin 300 mg 1×2 i 10 dagar.

–  Vid djup sårinfektion ge t ex T Heracillin 500 mg, 2 x 3 i 10 dagar. Vid pc-allergi ge klindamycin.

Frossbrytningar och feber talar för bakteremi/sepsis. Arrangera för venväg-dropp och transport akut till infektionsklinik. Finns möjlighet, prov för blododling och därefter i.v. antibiotika.

 

Aktuella Mediciner

Flukloxaxillin: T Flukloxacillin. Mixt/T Heracillin

Klindamycin: K Clindamycin. Mixt/K Dalacin.

Pc-V: Drp/Mixt/T Kåvepenin.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!