Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Beroendetillstånd / Skadligt bruk/Beroende – Melanotan.
Annons:

Skadligt bruk/Beroende – Melanotan.


”Nätdrog”, legal förskrivning finns inte. Melanotan 2 kallad ”barbiedrogen”. Hormonpreparat. Injiceras el. nässpray. Intas för att bli brunbränd och minskad aptit/smal och öka sexlust/erektil förmåga. Överdosering ger oro, ångest med höjt blodtryck och puls, illamående, kräkningar. Olaglig i Sverige. Läkemedelsverket avråder från all användning. Användning kan leda till hudcellsförändringar och hudcancer.

Låg akut toxicitet. Mycket höga doser tolererats utan betydande symtom.

Symtom:

Huvudvärk, illamående, kräkningar, konfusion och psykos i enstaka fall. Snabbt övergående somnolens/dåsighet.

Utredning:

Främst bedömning av medvetandegrad, EKG, somatisk rutinstatus.

Behandling:

Vid akut överdosering: observera i 4 timmar och vid symtomfrihet kan skrivas ut oavsett dos. Försäkra dig om att ingen blandförgiftning föreligger innan utskrivning.

Fördjupning:

Läkartidningen. 2012. Barbiedrogen melanotan – ny nätdrog med riskabla följder.

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: