Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Beroendetillstånd / Skadlig bruk & beroende: GBL (gamma-butyrolakton)
Annons:

Skadlig bruk & beroende: GBL (gamma-butyrolakton)


Användes för framställning av GHB i hemmamiljö. Kallas för ”lakka”. Kan även konsumeras direkt. Omvandlas i kroppen till GHB, ger liknande effekter. GBL är betydligt starkare än GHB. Tidigare ej narkotikaklassat p.g.a. mycket omfattande industriell användning. Klassat som hälsofarlig vara och är därigenom förbjudet för enskild att inneha och hantera. Kan beslagtas. Liknar flytande GHB. Intas oralt. Sprider sig snabbt, verkar inom 10–15 minuter efter intag och håller sig i några timmar.

(GHB är ett narkotikaklassat missbruksmedel med snabbt insättande CNS-deprimerande verkan. Flytande. Registrerat som läkemedel för narkolepsi, tidigare narkosmedel.)

Symtom:

Både stimulerande och lugnande i låga doser, även humörhöjning, eufori, hämningslöshet, socialitet och ökad sexuell lust. I stora doser förvirring, ataxi, minnesförlust, hallucinationer, medvetslöshet och i värsta fall koma, andningsförlamning och död. De tidigaste symtom kommer efter 15-30 minuter såsom eufori, trötthet och sömn som kan övergå i medvetslöshet. Nedsatt muskeltonus, muskelryckningar, mios, ibland hypotermi, viss risk för hypokalemi. Illamående och kräkningar, bradykardi och sänkt andningsfrekvens. Ofta snabbt övergående. Kan vakna spontant och abrupt inom 2 timmar och har inga symtom alls efter 4-8 timmar. Motorisk oro vid uppvaknande.

Vid stor dos plötslig medvetslöshet, kan resultera i fallskador.

Utredning/provtagning:

GHB kan bestämmas i urin och serum inom 3-4 timmar. GHB är helt eliminerat inom 12-24 timmar.

Följ syrabas- och elektrolytstatus.

Behandling:

Främst symtomatisk. Kol endast om mycket kort tid sedan intaget. Övervakning av medvetandegrad och andning.

Vid agitation och förvirring ges bensodiazepiner, ibland krävs nedsövning med propofol. Ring Giftcentralen på 112 eller 010-456 67 19.

Vid uttalad bradykardi ges atropin 0.5 mg intravenöst till vuxna och upprepas vid behov.

Saknas specifik antidot.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. https://giftinformation.se/lakare/substanser/ghb/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: