NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Skadligt bruk/Beroende – GBL (gamma-butyrolakton).

Användes av missbrukare för framställning av GHB i hemmamiljö. Kallas för ”lakka”. Kan även konsumeras direkt. Omvandlas i kroppen till GHB, ger liknande effekter. GBL är betydligt starkare än GHB. Ej narkotikaklassat p.g.a. mycket omfattande industriell användning. Klassat som hälsofarlig vara och är därigenom förbjudet för enskild att inneha och hantera (men ej att konsumera!). Kan beslagtas. Liknar flytande GHB. Intas oralt. Sprider sig snabbt, verkar inom 10–15 minuter efter intag och håller sig i några timmar.

Symtom:

Både stimulerande och lugnande i låga doser, även humörhöjning, eufori, hämningslöshet, socialitet och ökad sexuell lust. I stora doser förvirring, ataxi, minnesförlust, hallucinationer, medvetslöshet och i värsta fall koma, andningsförlamning och död.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. https://giftinformation.se/lakare/substanser/ghb/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer