NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Skadligt bruk/Beroende – Kat. Khat.

Kat/Kath har svaga amfetaminliknanade egenskaper som påverkar det centrala nervsystemet. Drog kommer från en växt Catha Edulis som växer i Etiopien, Jemen, Kenya. De aktiva substanserna – katinon och katin är narkotikaklassade av FN.

Bladen tuggas färska. Amfetaminliknanade berusning efter en timmes tuggande. Initial upprymdhet, nedsatt sömnbehov, minskad hunger, senare under ruset inåtvändhet, irritation, oro, sömnsvårigheter och depressiv/paranoid bild. Följs av trötthet. Ruset pågår i flera timmar, starkast efter 1.5–3.5 timmar. Vid dagligt bruk starkt ökad risk för hjärtinfarkt, hypertoni, tandskador, problem med magen, avmagring, förstoppning.

Användning är stark kulturbetingad.

”Hemframställan” av aktiva substansen (metkatinon) via Internetrecept förekommer liksom handel via internet av metkatinon framställd i illegala laboratorier; injiceras. Narkotikaklassad. Förbjudet i Sverige sedan 1989.

Behandling:

Främst psykosociala insatser, motiverande samtal, återfallsprevention, hjälp med sysselsättning.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. https://giftinformation.se/lakare/substanser/kat/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Kolla även: https://www.drugsmart.com/fakta/kat/

Författare:  

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer