Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Beroendetillstånd / Skadlig bruk & beroende: Kat, khat
Annons:

Skadlig bruk & beroende: Kat, khat


Kat/Kath har svaga amfetaminliknande egenskaper som påverkar det centrala nervsystemet. Kommer från växent Catha Edulis som växer i Etiopien, Jemen, Kenya. De aktiva substanserna – katinon och katin är narkotikaklassade av FN.

Bladen tuggas färska. Amfetaminliknande berusning efter en timmes tuggande. Initial upprymdhet, nedsatt sömnbehov, minskad hunger, senare under ruset inåtvändhet, irritation, oro, sömnsvårigheter och depressiv/paranoid bild. Följs av trötthet. Ruset pågår i flera timmar, starkast efter 1.5–3.5 timmar. Vid dagligt bruk starkt ökad risk för hjärtinfarkt, hypertoni, tandskador, problem med magen, avmagring, förstoppning.

Användning är stark kulturbetingad.

”Hemframställan” av aktiva substansen (metkatinon) via Internetrecept förekommer liksom handel via internet av metkatinon framställd i illegala laboratorier; injiceras. Narkotikaklassad. Förbjudet i Sverige sedan 1989.

Symtom:

Kommer snabbt – inom 20 minuter eller flera timmar – och är lindriga: oro, tremor, hyperaktivitet, insomningssvårigheter, takykardi och lätt hyprtoni. Mer sällan psykotiska symtom, agitation, uttalad takykardi, myokardischemi, uttalad hypertoni. Vid kroniskt missbruk kan leverpåverkan förekomma.

Utredning:

EKG, blodglukos, elektrolytstatus, CK, myoglobin, ev infarktmarkörer och leverstatus.

Behandling:

Vid akut överdosering: kol ges om mindre än 2-3 timmar, ev ventrikelsköljning om nära inpå intaget. Arytmiövervakning. Blodtryck, puls, kroppstemperatur upprepade gånger.

Vid hyperaktivitet, oro, takykardi, kramper, feber ges bensodiazepiner – höga och upprepade doser. Ev Olanzapin vid psykotiska reaktioner och agitation.

Intravenös vätsketillförsel.

I fall allvarlig förgiftning utvecklas: vid hypertermi – avkylning ska ske skyndsamt, generös sedering med bensodiazepiner, rehydrering med kalla vätskor +5 Celsiusgrader. Vid otillräcklig effekt rekommenderas nedsövning, muskelrelaxation och extern avkylning. EJ depolariserande muskelrelaxantia! Ring Giftcentralen på 112 eller 010-456 67 19.

Vid uttalad takykardi, bröstsmärtor, hypertoni kan behövas upprepade och höga doser av bensodiazepiner. OBS! betareceptorblockerare är kontraindicerade. Ring Giftcentralen på 112 eller 010-456 67 19.

Främst psykosociala insatser, motiverande samtal, återfallsprevention, hjälp med sysselsättning.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. https://giftinformation.se/lakare/substanser/kat/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Kolla även: https://www.drugsmart.com/fakta/kat/

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: