Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Överträning.

Definition

Vanligtvis avses ett tillstånd, överträningssyndrom, med försämrad prestation och trötthet. Ett förstadium, av lindrigare natur, kallas overreaching.

Orsak

Klassiskt orsakat av för kraftigt ökad träningsmängd. Andra stressorer som bristande återhämtning (inklusive otillräckligt med sömn), psykisk stress, ekonomiska besvär, skolgång, relation till tränare och partner spelar minst lika stor roll. Träningsintensitet tycks spela större roll än träningsvolymen. Bakomliggande mekanismer delvis okända, men dysfunktion i HPA-axeln tycks ingå. Olika avvikelser på kortisolnivåer, ACTH-respons, LH, GnRH, testosteron, serotonin och katekolaminer har noterats.

Symtom

Förändringarna liknar de vid ”utbrändhet” eller långvarig negativ stress. Kardinalsymtom är trötthet/uttröttbarhet och nedsatt prestationsförmåga. Muskelömhet är vanligt. Ökad mängd infektioner, sömnbesvär, koncentrationsstörningar, nedsatt libido, nedstämdhet, humörpåverkan (irritabilitet) eller depression skall ge misstanke.

Status

Ökad vilopuls och ökad puls efter fysisk aktivitet. Idrottsprestationen är försämrad.

Utredning

Inga laboratorieprover eller ”enkla” tester finns som med god säkerhet kan fastställa diagnosen. Maximalt fystest kan avslöja den något sänkta prestationsförmågan och ofta något lägre maxpulsen. Psykologiska tester som POMS (profile of mood states) synes dock vara bäst på att detektera överträning och används inom elitidrott.

Behandling

Prevention är bästa behandling. Öka aldrig träningsdosen för snabbt (<25 % tumregel) mellan två säsonger. Träningsmängd, intensitet och volym bör individualiseras och periodiseras. Andra stressorer skall bedömas. Vid manifest överträningssyndrom: Träningsavbrott (duration beroende på syndromets svårighetsgrad), därefter försiktig upptrappning av träningen igen med individuell hastighet. Vid over-reaching krävs vanligen endast kortare tids vila och/eller alternativ träning. Elever på idrottsgymnasier är en riskgrupp; de ökar ofta sin träningsdos snabbt vid start och har dessutom tung skolgång, studentekonomi, kan ha bytt bostadsort m.m.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis