Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Överträning.

Definition

Vanligtvis avses ett tillstånd, överträningssyndrom, med försämrad prestation och trötthet. Ett förstadium, av lindrigare natur, kallas overreaching.

Orsak

Klassiskt orsakat av för kraftigt ökad träningsmängd. Andra stressorer som bristande återhämtning (inklusive otillräckligt med sömn), psykisk stress, ekonomiska besvär, skolgång, relation till tränare och partner spelar minst lika stor roll. Träningsintensitet tycks spela större roll än träningsvolymen. Bakomliggande mekanismer delvis okända, men dysfunktion i HPA-axeln tycks ingå. Olika avvikelser på kortisolnivåer, ACTH-respons, LH, GnRH, testosteron, serotonin och katekolaminer har noterats.

Symtom

Förändringarna liknar de vid ”utbrändhet” eller långvarig negativ stress. Kardinalsymtom är trötthet/uttröttbarhet och nedsatt prestationsförmåga. Muskelömhet är vanligt. Ökad mängd infektioner, sömnbesvär, koncentrationsstörningar, nedsatt libido, nedstämdhet, humörpåverkan (irritabilitet) eller depression skall ge misstanke.

Status

Ökad vilopuls och ökad puls efter fysisk aktivitet. Idrottsprestationen är försämrad.

Utredning

Inga laboratorieprover eller ”enkla” tester finns som med god säkerhet kan fastställa diagnosen. Maximalt fystest kan avslöja den något sänkta prestationsförmågan och ofta något lägre maxpulsen. Psykologiska tester som POMS (profile of mood states) synes dock vara bäst på att detektera överträning och används inom elitidrott.

Behandling

Prevention är bästa behandling. Öka aldrig träningsdosen för snabbt (<25 % tumregel) mellan två säsonger. Träningsmängd, intensitet och volym bör individualiseras och periodiseras. Andra stressorer skall bedömas. Vid manifest överträningssyndrom: Träningsavbrott (duration beroende på syndromets svårighetsgrad), därefter försiktig upptrappning av träningen igen med individuell hastighet. Vid over-reaching krävs vanligen endast kortare tids vila och/eller alternativ träning. Elever på idrottsgymnasier är en riskgrupp; de ökar ofta sin träningsdos snabbt vid start och har dessutom tung skolgång, studentekonomi, kan ha bytt bostadsort m.m.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev