Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Psykos – Vanföreställningsdepression.

Orsak

Svår depression med psykotisk valör.

Symtom

Ofta debut efter 50 års ålder (aldrig i ungdomen). Symtomen börjar med depression som sedan fördjupas och så småningom mynnar ut i psykos. Pat kan ha såväl vanföreställningar som depression.

Differentialdiagnos: Schizofreni. Vanföreställningssyndrom. (I båda kommer vanföreställningarna först).

Utredning

Via psykiater.

Behandling

Via psykiater. Tricykliska antidepressiva, ev i kombination med neuroleptika. Behandlingen inte alltid framgångsrik. Pat ofta helt omotiverad till behandling. ECT hjälper alltid; många behandlingar krävs.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!