Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Retledningshinder – Atrioventrikulära block. – AV-block III (totalblock).

Diagnos: Normala p-vågor med regelbunden rytm. I de fall pat har AV- block III + förmaksflimmer syns ej P- vågor. ORS-komplex kan saknas helt eller med regelbunden rytm utan relation till P-vågorna och långsam kammarrytm (< 60/minut) (fig. 5). Oftast övertas pacemakerfunktionen av ett fokus distalt om blocket. Smala eller breda QRS beroende på ersättningsrytmens ursprung. Nodal ersättningsrytm ger ofta en kammarfrekvens om 40-60/minut. Ventrikulär ersättningsrytm ger en frekvens om 20-40/minut.

Orsak:
Ischemisk hjärtsjukdom (spec akut bakväggsinfarkt och anteroseptala infarkter), perimyokardit, intoxikation samt degenerativa förändringar.

Behandling

Vid cirkulatorisk påverkan och låg kammarfrekvens (< 50/minut) atropin 0,5 mg iv, kan upprepas – sjukhusfall. Pacemaker!

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!