Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Lungmedicin och allergologi / Sensorisk hypersensitivitet i luftvägar, SHR
Annons:

Sensorisk hypersensitivitet i luftvägar, SHR


Se även avsnittet Astma i detta kapitel.

Definition

Tillstånd utan obstruktivitet men med astmaliknande symtom. Etablerad medicinsk definition saknas.

Orsak

Okänd. Ev. sensorisk hypersensitivitet med åtföljande funktionsrubbning i luftvägarna, inkl lättretad hostreflex.

Symtom

Som vid astma, men astmamediciner hjälper inte mer än i bästa fall perifert. Tyngd över bröstet, tungandning, hosta (ibland kronisk), ökad slembildning mm. Ibland ökande besvär vid ansträngning.

Anamnes på överkänsliga luftvägar och ökade besvär vid damm, torr/kall luft, fuktig luft (dis, dimma), retande lukter, parfymdoft m.m. Ofta även besvär från näsa, ögon.

Efter långvarig exponering från luftvägsirritanter (rök, lukter, ”sjuka hus” med mögelskador etc.) kan besvären fortsätta efter det att exponeringen upphört. Allergi mot mögel dock mycket sällsynt.

Differentialdiagnos

Astma. KOL. Kronisk bronkit. Sjögrens syndrom. Hyperventilationssyndrom. EILOs (Exercise-induced laryngeal obstruction tidigare benämnt VCD vocal cord dysfunktion).

Status

Ingen obstruktivitet eller reversibilitet. Normal objektiv lungfunktion och lungstatus.

Utredning

Anamnes (andra luftvägsbesvär? ögonbesvär? atopi? känd allergi? rökning? exponering för luftvägsirritanter?). Spirometri med reversibilitetstest. Eftersom symtomen kommer och går med ofta försämring om morgnarna samt efter viss exponering av luftvägsirritanter kan PEF-kurva under 1–2 veckor vara ett bra komplement. Därefter PEF-kurva efter given β2-agonist under 1-2 v. Variabiliteten skall vara < 20 % (annars per definition Astma). Ev. rtg. Via Lungklinik/Yrkesmedicin kan kapsaicintest vara positivt (pekande på hyperreaktivitet), metakolin/histamintest (om positiva pekande mot astma).

Behandling

Det finns ingen helt välfungerande medicinsk behandling. Dock kan ß2-agonist, ev. i kombination med steroid, minska hyperirritabiliteten. Primärt gäller att undvika utlösande situationer/luftvägsirriterande ämnen.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: