Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Barnets sjukdomar > Smärta hos barn.

Smärta hos barn.

Orsak

Tidiga smärtupplevelser kan sätta negativa spår och bidra till förstärkta smärtreaktioner. Smärtsinnet och även minnet för smärta utvecklas mycket tidigt. Smärta är en subjektiv upplevelse som alltså relateras till individens personlighet/förutsättningar.

En lugn och trygg miljö är viktig för att inte förvärra barnets smärtupplevelse.

Behandling (medicinsk): Vid provtagning undviks i görligaste mån smärtsamma injektioner. Kräm eller plåster med lokalbedövningsmedel ska användas när stick är nödvändiga. Medicinsk smärtbehandling ska ske stegvis enl nedanstående med paracetamol först och därefter ev tillägg eller byte. Dosera det smärtstillande preparatet regelbundet. Utvärdera effekten.

Smärtskattning: VAS (Visuell AnalogSkala) kan användas från 7 års ålder. Innan dess ex v ”The Faces Pain Scale” (olika ansiktsuttryck) från 4 års ålder. För barn med svårt funktionshinder kan användas ex v NCCPC- skala (Non Communicating Childrens Pain Checklist). Smärtdagbok vid långvarig smärta.

Paracetamol

Förstahandsmedel vid lätt till måttlig smärta hos barn. Vid svår smärta är paracetamol ett bra komplement till morfin. Även nyfödda barn kan ges paracetamol. Efter rektal administration är absorptionen långsammare.

Dosrekommendation peroralt är 15 mg/kg kroppsvikt var 4:e timma till barn i alla åldrar. Max upp till 20 mg/kg kroppsvikt/dos 4-6 ggr/dygn vid smärtbehandling. Max dygnsdos är 100 mg/kg/dygn och max 4000 mg/dygn. OBS Vid feber/infektion viss försiktighet; max upp till 60 mg/kg/dygn. Försiktighet även vid nedsatt lever- och njurfunktion.

Kodein

Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 12 års ålder. Varierande metabolisering som kan leda till både under och överdoseringar.

Lokalbedövningsmedel

Kräm EMLA, Appliceras med tjockt lager på huden vid stickställe och täcks med förband under 1 tim Ta bort 15 min före provtagningen/infart pga vasokonstriktiv effekt om applicerad <2 tim EMLA kan vara applicerad under 4 tim på barn> 1 år om bedövning önskas till 8 mm djup. Krämen finns i receptfri förpackning om 1 x 5 g + 3 st. täckförband.

NSAID

Ibuprofen från 6 månader och över 7 kg. Max 30 mg/kg/dygn fördelat på 2-4 doser. God effekt vid inflammatoriska tillstånd, vid skelettsmärta och vid frakturer. OBS! Ges ej vid ASA-överkänslighet, blödningsrubbningar, astma, njur- och hjärtsjukdomar.

Morfin

Vid svår smärta användes morfin. Det är stora individuella skillnader i dos. Intravenös injektion ges tills man uppnår smärtfrihet. I praktiken i regel sjukhusordinationer.

OBS! Övervakning! 1ml Inj. Morfin (10 mg/ml) späds med 9 ml NaCl. Styrkan blir då 1 mg/ml och ges iv på cirka 15 minuter. Antidot vb i form av naloxonhydroklorid.

Dosering: ≤6 mån 0,025-0,05 mg/kg/dos

6-12mån0,05-0,10mg/kg/dos

1-8år0,10mg/kg/dos

8-12år0,10-0,15mg/kg/dos

12-18år0,15-0,20mg/kg/dos

Morfin finns också för peroral adm, t ex innan man hunnit sätta nål. Morfin mixtur 2 mg/ml eller tablett 10 och 20 mg. Doserna är då något högre: 0,25 mg/kg/dos max x 6.

Tramadol

Rekommenderas inte till barn och ungdomar.

Aktuella mediciner

Ibuprofen: Oral susp/T Brufen. Oral susp/T Ibuprofen. Oral susp/Supp/T Ipren.

Kodein + Paracetamol: Supp Citodon minor. Supp Panocod minor.

Lokalbedövningsmedel: Kräm Emla.

Morfin: Inj/Oral lösn/T Morfin.

Paracetamol: Oral lösn/Supp/T Alvedon. Oral lösn/Supp/T Panodil.

För dig som patient
Läs mer om Smärta hos barn. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ