NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Snarkning hos barn.

Orsak

Oftast ett högt andningshinder som förstorad adenoid, eller förstorade tonsiller. Barn har normalt stora tonsiller (ffa från ca 4 års ålder) som för de flesta inte ger problem och besvärande snarkning kan förekomma utan att tonsiller ser kraftigt förstorade ut vid inspektion. Adenoiden utvecklas i ca 2 års åldern och tillbakabildas i ca 7–10 års åldern. Snarkning förekommer hos ca 6-10% av barn i förskoleålder och ca 1% har sömnapné.

Symtom

Snarkning. Olika grader av påverkan med följande symtom kan förekomma: Orolig sömn. Andningsuppehåll. Jugulära indragningar, paradoxal andning. Dagtrötthet, koncentrationssvårigheter eller hyperaktivitet. Svårt att äta. Dålig viktuppgång både beroende på födointag och på sämre utsöndring av tillväxthormon pga störd nattsömn. Nattlig urinavgång. Munandning. Täppt/ grötigt tal.

Snarkning före ett års ålder kan tala för medfödd anatomisk avvikelse och snarkande spädbarn bör alltid remitteras för vidare utredning.

Status

Bedöm gom, uvula, tonsiller och titta i näsan. Tillväxt, utveckling. Ansiktskonfiguration. Fiberskopi via näsan ger ultimata bilden av hur god luftpassagen är. Undersök spädbarn både vakna och sovande.

Behandling

Remiss till ÖNH specialist för bedömning och ställningstagande till behandling. Abrasio, tonsillotomi, tonsillektomi.

Fördjupning

ÖNH-praktika. Engquist & Jonsson. 2006

Öron, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi. Anniko (red.). 2001

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer