Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Snarkning hos barn.

Orsak

Oftast ett högt andningshinder som förstorad adenoid, lymfoid vävnad bakom näsan.(obs att polyper hos barn är extremt sällsynt, finns i princip bara choalanlpolyp samt vid cystisk fibros).

Symtom

Barnet munandas. Nasalt tal. Snorar jämt. Ofta infekterat. Dagtrött. Ibland samtidig otosalpingit. Ofta även tonsillhyperplasi. Grötigt tal. Ibland stridor.

Status

Stora tonsiller? Adenoiden ses vid spegling i epifarynx- dock ofta svårinspekterat. Ibland ses nedhängande adenoid nedanför mjuka gommen. Fiberskopi via näsan ger ultimata bilden av hur god luftpassagen är.

Behandling: Vid långdragna besvär remiss för abrasio och/eller tonsillotomi. Det senare innebär borttagande av överflödig tonsillvävnad. Enkelheten i detta ingrepp har ökat indikationen för partiell tonsillektomi (tonsillotomi) ”tonsillabrasio”. Detydligt mindre obehag för barnet och mindre blödningsrisk än tonsillektomi.

Adenoiden kan minska med nasal steroid. Kan testas på äldre barn.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!