NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Stickskador. Blodsmitta.

Definition

Stick-skärskada, stänk, bitskada där blodsmitta kan befaras.

Utredning

Prov tas direkt vid misstanke på blodsmitta på indexpatient och på den exponerade. Hepatitserologi samt HIV-status.

Uppföljning via infektionsklinik eller företagshälsovård med hepatitserologi och HIV-status vid 1,3,6 månader.

Behandling

Stänk: Huden desinficeras med 70% sprit. Vid stänk i öga sköljning med koksalt.

Stick/skärskada:

Vid misstanke om Hepatit B: Ovaccinerad individ: Snabbvaccinera med Engerix (1,0 ml im i deltoideus) dag 0, 7 och 21 samt efter 6 mån. Om index är smittsam hepatit B bärare kontakta infektionsjour för ställningstagande till immunoglobulin som ska ges inom 48 tim (+ vaccination).

Tidigare vaccinerad: Inj Engerix (1,0 ml im i deltoideus) om okänt vaccinationssvar. Överväg booster om >10 år förflutit sedan vaccination eller om den exponerade vaccinerades över ca 50 års ålder.

Vid misstanke om HIV: Tag kontakt med infektionsjour. Profylaktisk medicinering bör sättas in inom 36 timmar.

Vid misstanke om Hepatit C: Ett flertal nya läkemedel DAA, finns att tillgå i dubbel eller trippelkombination Behandling och uppföljning via infektionsklinik. Se guidelines från RAV (Referensgruppen för antiviral terapi) uppdaterad i maj 2020. Kort behandlingstid. Dyra mediciner!

Aktuella Mediciner

Vaccin mot Hepatit A+B: Inj Ambirix, Inj Twinrix.

Vaccin mot Hepatit B: Engerix-B.

Kombinations DAA: Harvoni. Epclusa. Zepatier. Maviret och Vosevi

Fördjupning:

Referensgruppen för AntiViral Terapi (RAV). Behandling av hepatit B-virusinfektion hos vuxna och barn – Rekommendation 2020.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer