Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Stickskador. Blodsmitta.

Definition

Stick-skärskada, stänk, bitskada där blodsmitta kan befaras.

Utredning

Prov tas direkt vid misstanke på blodsmitta på indexpatient och på den exponerade. Hepatitserologi samt HIV-status.

Uppföljning via infektionsklinik eller företagshälsovård med hepatitserologi och HIV-status vid 1,3,6 månader.

Behandling

Stänk: Huden desinficeras med 70% sprit. Vid stänk i öga sköljning med koksalt.

Stick/skärskada:

Vid misstanke om Hepatit B: Ovaccinerad individ: Snabbvaccinera med Engerix (1,0 ml im i deltoideus) dag 0, 7 och 21 samt efter 6 mån. Om index är smittsam hepatit B bärare kontakta infektionsjour för ställningstagande till immunoglobulin som ska  ges inom 48 tim (+ vaccination).

Tidigare vaccinerad: Inj Engerix (1,0 ml im i deltoideus) om okänt vaccinationssvar. Överväg booster om >10 år förflutit sedan vaccination eller om den exponerade vaccinerades över ca 50 års ålder.

Vid misstanke om HIV: Tag kontakt med infektionsjour. Profylaktisk medicinering bör sättas in inom 36 timmar.

Vid misstanke om Hepatit C: finns ingen postexpositionsprofylax. Uppföljning via infektionsklinik eller företagshälsovård.

Aktuella Mediciner

Vaccin mot Hepatit A+B: Inj Ambirix, Inj Twinrix.

Vaccin mot Hepatit B: Engerix-B.

Fördjupning

Referensgruppen för AntiViral Terapi (RAV). Behandling av hepatit B-virusinfektion hos vuxna och barn – Rekommendation 2019. https://www.sls.se/globalassets/rav/rekommendationer/hbv_rekommendation_190513.pdf

Referensgruppen för AntiViral Terapi (RAV). Antiretroviral behandling av hivinfektion − Behandlingsrekommendation 2019. https://www.sls.se/globalassets/rav/rekommendationer/rav_hiv_2019_190216.pdf

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Testa dina kunskaper

Korta utbildningar inom olika terapiområden. PM Academy erbjuder digitala utbildningar kostnadsfritt för läkare. Utbildningarna har fokus på hantering, diagnostisering och remittering.

Testa här

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer