Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Blodsjukdomar > Stickskador. Blodsmitta.

Stickskador. Blodsmitta.

Definition

Kanylstick, skärskador, stänk i mun, på slemhinna eller öga hos sjukvårdspersonal där blodsmitta kan misstänkas.

Utredning

Omedelbart: Prov på personal (”nollprov”): HbsAg, anti-HCV, anti-HBs, anti-HIV. Prov på pat (efter tillåtelse): HbsAg, anti-HCV, anti-HIV. Begär telefonsvar inom 48 tim.

Uppföljning: Om misstanke på blodsmitta från okänd person följs med HbsAg, anti-HCV och anti-HIV efter 3 resp. 6 mån.

Behandling

Vid stänk desinficeras hud med 70 % sprit. Vid stänk i öga sköljs rikligt med vatten eller isoton koksaltlösning.

Vid stick/skärskada vaccineras personal omedelbart (=inom 48 tim): inj Engerix-B, Fendrix eller HBVAXPRO im i överarm enl snabbschema 0, 2-resp 6 veckor. (dock ej individ med under senaste 2 åren säkerställd titerstegring av anti-HBs>100IU/l).

Om svar på patientprov HbsAg och detta är positivt. Kontakt med infektionsklinik immunoglobulin mot Hepatit B. Följ upp med titersvar efter 3 och 6 månader. Om patientens HbsAg är negativt: Fullfölj vaccination mot hepatit B om denna påbörjats – efter ytterligare 1 resp. 6 månader. Följ med anti-HBs 6 veckor efter slutförd vaccination.

Om patientens blodprov är positivt på hepatit C; följ upp med anti-HCV hos personal efter 3 resp. 6 månader. Om patientens blodprov är positivt på HIV; kontakta infektionsklinik. Uppföljande prov hos personal efter 3 resp. 6 månader.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ