Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Stickskador


Definition

Stick-skärskada, stänk, bitskada där blodsmitta kan befaras.

Utredning

Prov tas direkt vid misstanke på blodsmitta på indexpatient och på den exponerade. Hepatitserologi samt HIV-status.

Uppföljning via infektionsklinik eller företagshälsovård med hepatitserologi och HIV-status vid 1,3,6 månader.

Behandling

Stänk: Huden desinficeras med 70% sprit. Vid stänk i öga sköljning med koksalt.

Stick/skärskada:

Vid misstanke om Hepatit B: Ovaccinerad individ: Snabbvaccinera med Engerix (1,0 ml im i deltoideus) dag 0, 7 och 21 samt efter 6 mån. Om index är smittsam hepatit B bärare kontakta infektionsjour för ställningstagande till immunoglobulin som ska ges inom 48 tim (+ vaccination).

Tidigare vaccinerad: Inj Engerix (1,0 ml im i deltoideus) om okänt vaccinationssvar. Överväg booster om >10 år förflutit sedan vaccination eller om den exponerade vaccinerades över ca 50 års ålder.

Vid misstanke om HIV: Tag kontakt med infektionsjour. Profylaktisk medicinering bör sättas in inom 36 timmar.

Vid misstanke om Hepatit C: Ett flertal nya läkemedel DAA, finns att tillgå i dubbel eller trippelkombination Behandling och uppföljning via infektionsklinik. Se guidelines från RAV (Referensgruppen för antiviral terapi) uppdaterad i maj 2020. Kort behandlingstid. Dyra mediciner!

Aktuella Mediciner

Vaccin mot Hepatit A+B: Inj Ambirix, Inj Twinrix.

Vaccin mot Hepatit B: Engerix-B.

Kombinations DAA: Harvoni. Epclusa. Zepatier. Maviret och Vosevi

Fördjupning:

Referensgruppen för AntiViral Terapi (RAV). Behandling av hepatit B-virusinfektion hos vuxna och barn – Rekommendation 2020.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: