Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Urinvägsinfektioner hos män.
Annons:

Urinvägsinfektioner hos män.


Kort Sammanfattning av behandlingsavsnittet:

Afebril patient: Alltid urinodling. Behandla med samma antibiotikaregim som till kvinnor. Bevaka urinodlingssvaret och byt vid behov preparat enligt resistensbestämningen. Behandlingstid 7 dagar. Kontrollodling av urin 2 veckor efter avslutad behandling.

Febril patient: Urinodling, CRP. Behandlas med ciprofloxacin, behandlingstid  2 veckor, Kontrollodling av urin och klinisk kontroll.

Recidivinfektion med täta återfall kan ges profylax pivmecillinam eller nitrofurantoin. Utredning.

KAD- associerad infektion: Urinodling. Febril patient behandlas med ciprofloxacin enligt ovan  i avvaktan på odlingssvar med resistensbestämning. Behandling 1–2 veckor. Asymtomatisk patient behandlas inte.

Uretrit behandlas efter odlingssvar (se ovan uretrit hos kvinnor). Vid okänt agens ges doxycyklin. Överväg mycoplasma genitalium vid terapisvikt och ge Azitromycin samt ev partnerbehandling.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: